La Fiscalia arxiva les diligències contra Bankia per publicitat sexista en retirar l'entitat la campanya denunciada

L'entitat ha manifestat el seu compromís i aposta per la igualtat de sexes així com el seu ferm posicionament en contra de la violència de gènere

La Fiscalia de València ha informat aquest dimecres a través d'una nota de premsa que ha procedit a decretar l' arxiu de les diligències incoades contra Bankia per publicitat sexista a la campanya publicitària 'A la vida pagues massa comissions...', on apareixia, entre altres coses, la imatge d'una dona lligada i emmordassada.

Segons ha informat la Fiscalia, la decisió s'ha pres després que l'entitat hagi retirat els continguts de la campanya i hagi manifestat públicament el seu compromís de no reiterar aquest ni altre tipus de publicació així com la seva aposta per la igualtat de sexes i el ferm posicionament en contra de la violència de gènere. Les diligències van ser obertes el passat 26 de febrer després que la Fiscalia tingués coneixement a través dels mitjans de comunicació de l'existència d'aquesta campanya publicitària, i de la  sol·licitud de retirada de la mateixa per l'Institut de la Dona de la Generalitat Valenciana.

El ministeri fiscal assenyalava que estimava procedent iniciar actuacions en l'àmbit civil a la vista del que estableix la llei general de publicitat en relació amb la Llei de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere sobre la publicitat sexista com a publicitat il·lícita.

Ara, la Fiscalia ha fet públic el posicionament expressat per Bankia on remarca la seva voluntat de col·laborar amb els poders públics i en particular amb el ministeri fiscal en l'eradicació de qualsevol tipus de desigualtat i de tot indici d'actuació discriminatòria per raó de sexe.

Al comunicat, informa que Bankia ha procedit donar les oportunes instruccions per a la desaparició immediata d'aquells continguts de la campanya que s'hagin estat entesos com inadequats, sense que hagi estat intenció de l'entitat ni de l'agència que va proposar aquestes idees generar o atribuir un paper subaltern a la dona o fomentar la desigualtat de gènere.

Bankia informa que assumeix el compromís d'extremar la seva cura per evitar la difusió de qualsevol contingut que pogués, en qualsevol forma, interpretar-se com lesiu o discriminatori per a la dona, extremant el seguiment i control perquè en la publicitat o continguts de comunicació comercial asseguri un tractament de la dona d'acord amb els principis i valors constitucionals.

Així mateix, l 'entitat manifesta el seu ferm compromís en la lluita contra la violència de gènere i el seu suport a les víctimes de la mateixa, així com el rebuig a qualsevol tipus de violència o contingut discriminatori.

Posicionament de la Generalitat

La conselleria valenciana d'Igualtat i Polítiques Inclusives, a través de la direcció general de l'Institut de les Dones, havia sol·licitat a Bankia la retirada de la campanya perquè "perpetua estereotips que limiten la projecció de les dones i que vicien les relacions de parella ".

Segons la conselleria, la campanya publicitària de l'entitat prenia la idea del pagament de comissions i escenifiquen aquest pensament en diverses situacions en què els i les protagonistes pateixen conseqüències per errors banals. Entre elles, un marit que ha assistit a un comiat de solter i ha de patir "una torturant sessió de compres", un pare que no ha anat a la funció del col·legi de la seva filla i haurà de jugar a princeses per compensar-la, una manifestació de companyonia entre col·legues a la feina o una mare que no ha estat a casa jugant amb els seus fills perquè estava treballant.

Segons l'escrit enviat a l'entitat, en l'esmentada campanya, recorrent a l'humor es perpetuen estereotips i traslladen missatges "tendenciosos, manipuladors i que reprodueixen conductes lligades al patriarcat" com que una mare no ha estat a casa, amb els fills, per haver estat treballant.