La Generalitat adapta els nivell de coneixement del valencià al marc europeu de referència per a les llengües

La conselleria d'Educació presenta el nou sistema de proves que equipara el valencià a les altres llengües i substitueix els tradicionals grau mitjà i superior

El conseller valencià d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, Vicent Marzà, ha presentat aquest dilluns el nou model de proves de la Junta Qualificadora de Coneixements del Valencià (JQCV), que té com a objectiu fonamental fomentar l'ús social del valencià. La nova concepció dels certificats i proves de la JQCV busca adequar els títol de coneixement del valencià al Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües, que és la guia exhaustiva, transparent i coherent que va crear el Consell d'Europa l'any 2001 per comparar els diferents nivells de llengües.

En una roda de premsa en què ha estat acompanyat del director general de Política Lingüística, Rubén Trenzano, el conseller ha assenyalat que "la societat valenciana havia quedat al marge del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües, no havent-se incorporat en allò relatiu a la formació i acreditació del valencià. Ara, en un any i mig, la JQCV ja està en disposició d'emetre certificats que estiguin al nivell europeu i això és molt important".

Així mateix, Marzà ha volgut destacar que "la nova certificació és un pas de gegant. Tot està enfocat a ajudar a la gent a parlar i escriure en valencià, no com abans, que tot se centrava a saber regles gramaticals i excepcions lingüístiques. Ara tenen un enfocament clarament comunicatiu, passem, per tant, d'un model que no garanteix l'ús de la llengua a un model que incentiva a usar-la".

Per aconseguir l'adaptació de la JQCV al Marc europeu de referència s'ha treballat en tres grans eixos: els nous certificats oficials i programes; la creació d'un cos altament qualificat d'examinadors; i les equivalències dels anteriors certificats amb els nous.

"Després de complir amb aquests requisits de modernització i adaptació en el marc europeu de referència, tenim la intenció de formar part de ALTE, la institució europea d'acreditació de llengües, on no estàvem i de la qual formen part altres governs autonòmics o institucions com l'Institut Cervantes", ha detallat el director general, Rubén Trenzano.

Nou enfocament dels exàmens

"Les proves seran comunicatives, tenint en compte els parlants que s'examinen com a agents socials per incrementar l'ús del valencià. Estan concebudes, a més, per servir com a punt de partida de l'aprenentatge i ús de la llengua i no com a punt i final per simplement aconseguir un títol. També contemplen una relació estreta entre textos orals i escrits", ha explicat Trenzano.

Les proves i els certificats es dividiran en tres nivells: el nivell A, per poder començar a interactuar amb l'entorn i iniciar l'ús social de la llengua; el nivell B, per poder mantenir la interacció amb l'entorn i comunicar el que es vol en una varietat de contextos, a més d'enfrontar-se de manera flexible als problemes de la vida diària; i el nivell C, per poder tenir accés a un ampli repertori lingüístic que permeti una comunicació fluïda i espontània amb l'entorn. Cada nivell consta de dues etapes de certificació: A1, A2, B1, B2, C1 i C2.

Equivalències

El nivell A1 era inexistent fins ara com a certificació; l'A2 es corresponia al certificat denominat Coneixement Oral; el B1 es correspon al denominat fins ara Grau Elemental; el B2 no existia; el C1 és el nivell conegut fins ara com a Grau Mitjà; i el C2 es correspon al denominat fins ara Grau Superior.

"Amb l'ampliació de certificats i la nova nomenclatura ens adaptem perfectament al Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües i ens situem en l'expedició de certificats com es fa en qualsevol altra llengua europea", ha assenyalat Trenzano.

Es realitzarà un calendari d'aplicació progressiu. Al juny de 2017 es convocaran les noves proves dels certificats A2 i B1 i es mantindran les de Grau Mitjà i les de Grau Superior. L'any 2018 es realitzaran ja les noves proves de la resta de nivells: A2, B1, B2, C1 i C2 i s'eliminaran les nomenclatures anteriors. A més, es registraran i s'expediran els certificats de nivell A1. Aquest nivell s'obtindrà amb l'assistència a un procés formatiu previ que es realitzarà en universitats, centres de formació d'adults i ajuntaments.

Més continguts de