El País Valencià no farà les revàlides previstes per la Lomce sinó un informe basat en l'avaluació contínua de l'alumnat

El procediment aprovat per la conselleria d'Educació consisteix en un informe que serà fruit de l'avaluació contínua de l'alumne

La conselleria d'Educació ha publicat avui el procediment per a les proves finals d'avaluació en els cursos de 3r i 6è d'educació primària al País Valencià, que consistirà en un informe individualitzat del grau d'adquisició de les competències de l'alumnat. Segons ha informat la Generalitat Valenciana en un comunicat, aquest procediment, compartit per altres autonomies, es marca com a objectiu la millora educativa i "neix de la falta de diàleg i consens del ministeri d'Educació" per aplicar la "revàlida" en sisè de Primària.

La Lomce estableix proves de diagnòstic en acabar els cursos de 3r i 6è de primària, que es perllonguen durant dos dies i són corregides per professors externs als centres. Aquest any ja s'han celebrat en les comunitats del PP però han estat molt contestades des de la seva aprovació en la resta d'autonomies.

El procediment adoptat per a la Generalitat Valenciana, indiquen les mateixes fonts, es marca com a objectiu "la millora educativa de l'alumnat i incorpora un enfocament pedagògic en contraposició al model centrat en les xifres, els percentatges i els rànquings".

La novetat més destacada és que les proves consistiran en un informe individualitzat que tindrà en compte tots els elements i procediments d'avaluació emprats pel professorat durant el curs, i serà fruit per tant d'una avaluació contínua, encara que els centres que ho desitgin podran realitzar una prova complementària entre el 7 i el 17 de juny.

Així, els equips docents, després d'analitzar tota la informació disponible i atenent als resultats obtinguts per cada alumne, comprovaran el grau d'adquisició de les competències marcades per la llei en cada nivell i assignaran una qualificació. Posteriorment, una comissió externa d'avaluació nomenada per la conselleria d'Educació s'encarregarà d'emetre l'informe d'avaluació final.

Aquest informe s'incorporarà a l'expedient acadèmic de l'alumne, i una còpia serà lliurada als pares, mares o tutors legals, i amb posterioritat es remetrà una altra còpia al centre on l'alumne continuï els seus estudis.

En qualsevol cas, els centres docents podran realitzar, si així ho consideren, una prova als seus alumnes amb la finalitat de complementar la informació disponible pels equips docents, els dies 7 al 17 de juny.

Per a això, la conselleria d'Educació posarà a la disposició dels centres models de proves d'avaluació final, basats en les propostes del ministeri d'Educació, Cultura i Esport, que estaran disponibles a partir del 6 de juny.

La iniciativa és compartida per altres autonomies com Andalusia, Astúries, Cantàbria, Aragó, Balears, Extremadura i Castella-la Manxa, indiquen les mateixes fonts.