La producció editorial en valencià es va reduir un 48,8% en 2016

L'edició conjunta de llibres en català va augmentar un 7,2% i un 34,5% la d'èuscar

La producció editorial en valencià es va reduir un 48,8% en 2016 respecte 2015 i va suposar el 0,8% del total editat a l'Estat. Són dades de l'estudi 'Panoràmica de l'Edició Espanyola de Llibres 2016' del ministeri d'Educació i Cultura.

L'estudi assenyala que la producció editorial va créixer a l'Estat per tercer any consecutiu i va aconseguir els 86.000 títols, un 8,3% més que en 2015. Del volum total, el 70,7% es va editar en paper, un 6,4% més que l'any anterior.

Pel que fa a les llengües, el 91,4% dels llibres es van editar en llengües de l'Estat, la gran majoria, un 85,5%, en castellà. Les traduccions van representar el 16,1% de la producció, sent l'anglès la llengua més traduïda, un 50,7 % del total.

En català es va publicar un 10,08% (incloent la producció valenciana), en èuscar un 2,1 % i en gallec un 1,5%. L'edició en castellà i català va créixer respecte a 2015 un 7,5% i un 7,2% respectivament. Destaca l'augment de la producció en èuscar que es va incrementar un 34,5%. L'edició en gallec es va reduir un 13,1%.

Per comunitats autònomes, Madrid és la que més edita amb un 32,4%, seguida per Catalunya amb un 28,3%. El tercer territori és Andalusia amb un 14,5% i el quart el País Valencià amb un 8,4%.

L'edició en paper suposa el 70,7%

El 70,7% de la producció correspon a llibres en paper, mentre que un 29,3% a llibres en altres suports, majoritàriament llibres digitals amb un 27,5%, que han pujat un 13,5% respecte a l'any anterior. El nombre d'editors amb activitat en 2016 va ser de 3.026 i la majoria de l'edició va ser privada amb un 90,4%.

Pel que fa a la temàtica, el 31% dels llibres es van dedicar a ciències socials i humanitats, seguits pels de creació literària amb un 21,4%, la ciència i la tecnologia amb un 14,1 %, els llibres de text amb un 12,7%, els de contingut infantil i juvenil amb un 10,8% i els dedicats al temps lliure amb un 7,2%.

La producció es va incrementar especialment en els àmbits de ciència i tecnologia amb un 26% més, i infantil i juvenil amb un 17,7%. Només va descendir la relativa a llibres de text amb una reducció del 3,5% i de temps lliure amb una baixada del 2,5%.

El ministeri d'Educació i Cultura, mitjançant la subdirecció general del Llibre, la Lectura i les Lletres Espanyoles, publica des de 1988 aquesta 'panoràmica', que permet observar "any rere any el comportament de l'edició del llibre" a l'Estat.

Més continguts de