El TSJPV avala que la denominació oficial de València sigui en valencià

La resolució judicial considera que el canvi es va fer respectant la normativa

La secció primera de la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia del País Valencià (TSJV) ha rebutjat el recurs interposat pel grup municipal popular a l'Ajuntament de València contra el canvi de la denominació oficial de la ciutat exclusivament en valencià. La resolució judicial considera que el canvi del topònim –de Valencia a València– es va fer respectant la normativa i amb informes que el justificaven.

D'aquesta manera, la sentència, que data del 10 de juliol, desestima el recurs que van presentar els populars contra el decret del Consell mitjançant el qual es va aprovar el canvi de denominació de la ciutat a la forma exclusiva en valencià i el posterior acord que va rebutjar el recurs de reposició que van interposar en un primer moment els demandants.

Els regidors del PP al·legaven, entre altres qüestions, que la instrucció de l'expedient s'havia fet sense informe tècnic municipal abans del tràmit d'exposició al públic o que s'havien omès informes de particulars o entitats amb autoritat sobre la matèria. L'Advocacia de la Generalitat, per la seva banda, va defensar que no s'havia produït cap irregularitat formal, igual que l'Ajuntament, que va sostenir que durant el tràmit no hi va haver res "invalidant".

En la sentència la sala sosté que "els defectes en la tramitació del procediment exposats en l'escrit de demanda no constitueixen en cap cas defectes que suposin que l'administració local hagi prescindit totalment i absolutament dels tràmits del procediment exigits en el Decret 58 / 1992 ".

"Ens trobem, precisa, davant d'un expedient d'alteració del nom del municipi de València, iniciat mitjançant un acord de l'Ajuntament al ple, adoptat amb informe de secretaria i amb el quòrum exigit en l'article 47.2 de la llei 7/85 i en la instrucció de l'expedient ".

Els magistrats asseguren que "hi ha informes que justifiquen raonadament el canvi de nom que es proposa, amb exposició al públic per termini d'un mes i amb resolució de les reclamacions presentades, també amb els corresponents informes i amb el quòrum exigit legalment, de manera que escau, sense necessitat de més pronunciament la desestimació del recurs".

Més continguts de

El + vist

El + comentat