L'ensenyament en valencià a la ciutat de València no supera el 20,36%

Als centres concertats el percentatge es redueix al 2,93%

No han sorprès ningú i, de fet, són dades del curs passat, però descriuen fins a quin punt la desigualtat entre l'ensenyament en valencià i en castellà perviu al País Valencià, fet que consolida l'augment del coneixement i l'ús del castellà. I és que durant el curs 2017-18 el 79,64% de les places escolars a València tenien el castellà com a llengua vehicular, mentre que només en el 20,36% ho era el valencià.

Els resultats els ha difós l'informe 'La situació de l'alumnat i del sistema educatiu en l'educació obligatòria a la ciutat de València, evolució històrica i formació d'estudiants en aquesta matèria', elaborat per la Universitat de València i que reflecteix com l'ensenyament en valencià depèn en bona mesura de la titularitat del centre, atès que el valencià és la llengua vehicular només en el 2,93% de les places dels col·legis i instituts privats, on el castellà s'eleva fins al 97,07%.

Per contra, als centres públics el percentatge de centres amb el valencià com a llengua vehicular creix fins al 39,85% davant del de castellà, que retrocedeix fins al 60,15%. Per etapes educatives, a infantil hi ha 16.500 places en castellà i 4.300 en valencià; a primària, 35.250 en castellà i 9.100 en valencià, i a secundària, 24.450 en castellà i 6.090 en valencià.

Nou model plurilingüe

La desigualtat patida amb l'anterior model d'ensenyament podria modificar-se progressivament durant els pròxims any amb l'aplicació del nou model de plurilingüisme aprovat pel govern valencià i que fixa un mínim del 25% d'hores lectives en castellà i valencià i d'entre el 15% i el 25% per a l'anglès.

El Parlament valencià aprova la nova llei de plurilingüisme amb l'oposició de PP i Cs

El + vist

El + comentat