PALMA

Malestar del tripartit de Cort per la desatenció que pateix del Govern

L'Executiu autonòmic no contesta a distintes peticions municipals i Hila insta Armengol a incloure en els pressuposts de 2016, via esmenes, totes les inversions de la Llei de capitalitat

En el tripartit del govern municipal de Cort creix un fort malestar per la manca d'atenció del Govern a resoldre qüestions pendents que afecten les dues administracions, però que comprometen de manera especial l'arrencada de la nova gestió de l'Ajuntament de Palma. L'equip de govern presidit per José Hila (PSIB) ja no amaga el seu descontentament, no tant perquè encara no s'hagi trobat solució a determinats problemes en aquests primers mesos de mandat, sinó sobretot perquè observen que l'Executiu autonòmic mostra fins ara poc interès a resoldre'ls. I mentre succeeix això, el desgast polític recau sobre Cort en assumptes com el palau de congressos, els projectes d'ampliació d'hotels a la Platja de Palma que s'han de revisar, la manca de previsió pressupostària dels fons de la Llei de capitalitat que ha de rebre el municipi o el pagament bloquejat del nou parc de bombers. No hi ha colors polítics en l'enfrontament, perquè els retrets del tripartit municipal integrat pel PSIB, MÉS i Som es dirigeixen per igual cap a departaments del Govern de socialistes i ecosobiranistes. 

Si el tinent de batle Antoni Noguera (MÉS) ja alçà la veu la setmana passada sobre la Llei de capitalitat, aquest dilluns ha estat el mateix batle José Hila qui ha instat directament la presidenta Francina Armengol (PSIB) a incloure en el projecte de pressuposts de la Comunitat per al 2016, amb la presentació d'esmenes al Parlament durant la seva tramitació i recordant-li que així es va comprometre a fer-ho, partides específiques que incloguin les inversions anuals que preveu aquesta llei. El projecte inicial no les preveu i Cort no ha rebut gaire explicacions. Segons la norma, Palma ha de rebre 30 milions cada any per a inversions directes que es decidiran en una comissió mixta entre les dues administracions, l'anomenat Consell de Capitalitat, encara que això s'ha incomplit de manera sistemàtica. El projecte de pressuposts de la Comunitat per a l'any que ve només inclou una partida específica de 4,9 milions d'euros per aquest concepte, que corresponen a plurianualitats per pagar la remodelació del poliesportiu de Son Moix i altres instal·lacions esportives, i als quals s'han d'afegir uns 3 milions d'euros que arribarien a través del Fons de Cooperació Local.

Des del Govern se sosté que els 22 milions d'euros restants i altres quantitats pendents arribaran a través d'inversions territorialitzades que ja s'inclouen de manera global en els pressuposts de 2016, però es tracta precisament d'allò que vol evitar el tripartit, que vol tenir més marge per decidir on aniran les inversions tal com preveu la llei. Des de Cort també es reclama, a més, negociar la destinació de 10 milions d'euros més que encara no han arribat enguany des del Govern. En qualsevol cas, el marge de negociació sobre això és reduït fins l'any que ve perquè les anteriors administracions del PP deixaren compromesa bona part dels fons de la Llei de capitalitat per pagar la finalització de les obres del palau de congressos. L'Ajuntament de Palma va ser qui va avançar 40 milions d'euros per pagar factures pendents i poder continuar les obres, i ara el Govern li va retornant els doblers però imputant-los pressupostàriament com a "compensació" per la Llei de capitalitat per no haver d'incórrer en nou endeutament. Almanco una partida de vuit milions d'euros de la Conselleria de Turisme per a l'any que ve té aquesta destinació i el Govern la suma a les inversions per a Palma.

Conscient d'això, Hila ha dit que accepta que una part dels fons previstos per la Llei de capitalitat ja estan compromesos perquè arribin en aquesta mena de "compensació", però també ha remarcat que Cort ja ha fet prou esforç pressupostari en el palau de congressos i que el que vol el seu equip de govern és "que es compleixi la Llei de capitalitat" per poder decidir el destí de la resta d'inversions. Com a toc d'atenció ha advertit que així s'ha compromès a fer-ho la presidenta Armengol en distintes ocasions, però que, malgrat tot, encara no s'ha convocat la comissió mixta entre les dues administracions que preveu la llei. Ha dit que no descarta cap mesura si això no s'acaba complint, tampoc la via jurídica que li han plantejat, però de moment just com a expressió en veu alta del malestar municipal. En aquesta situació el tripartit ha de presentar en els propers dies el seu primer projecte de pressuposts municipals, uns comptes amb poques noves vies de finançament garantides amb vista a l'any que ve.  

Peticions que no es contesten

L'inici del descontentament a Cort per la inhibició de l'Executiu ve de més enfora i per altres qüestions. Una afecta també el futur del palau de congressos, en mans de la societat pública en la qual participen al 50% tant l'Ajuntament com el Govern. La negativa de l'Advocacia de la Comunitat a encarregar-se de l'informe de legalitat sobre l'adjudicació, que finalment va haver de fer la UIB, va molestar de manera especial Cort, perquè entenia que el Govern es rentava les mans sobre la qüestió però també perquè la resposta negativa a la petició es va torbar un mes, fet que retardà la solució, i és el tripartit municipal qui pateix de manera especial el desgast polític per això. El Govern, representat al palau de congressos pel vicepresident del Govern, Biel Barceló (MÉS), sí que ha fet saber que vol dir la seva ara en la decisió sobre el futur de la gestió, pública o privada, de la infraestructura.

Una altra petició que l'Executiu encara no ha contestat tampoc a Cort és l'aclariment del criteri a aplicar en els casos d'excessos d'edificabilitat detectats en projectes d'ampliació d'hotels a la Platja de Palma. La Conselleria de Turisme, també en mans de Biel Barceló, fins ara havia informat favorablement aquests projectes i en contra del criteri que mantenen els nous responsables d'Urbanisme de Palma, amb Noguera al capdavant. Davant el silenci de Turisme passat gairebé un mes i mig, Cort ha decidit mantenir el seu criteri però el desgast per la paralització en la tramitació d'aquests projectes recau, també, en solitari sobre l'Ajuntament. Tampoc no ha rebut encara resposta el tripartit sobre la situació del nou parc de bombers de Palma, amb greus problemes de manteniment en les instal·lacions per incompliments de l'adjudicatària, malgrat que com a mesura de pressió ha decidit deixar de pagar al Govern les quotes de sotsarrendament. L'any passat l'anterior govern municipal ja va fer el mateix, i el que decidí el Govern és imputar-ho com a "compensació" a compte de la Llei de capitalitat.  

   

 

El + vist

El + comentat