PALMA

Els edificis que no passin la nova ITE hauran de presentar un projecte en sis mesos

La normativa, per a immobles de 50 anys, també inclourà una revisió d'accessibilitat i eficiència energètica

La nova ordenança que regularà la Inspecció Tècnica d'Edificis (ITE) a Palma obligarà als propietaris d'aquells immobles que no la superin a presentar, en el termini màxim de sis mesos, la sol·licitud de llicència d'obres amb el projecte per reparar les deficiències detectades. Aquest compromís d'execució no conclourà fins que aquestes acabin i es presenti davant l'Ajuntament el certificat de final d'obra. En el cas que la inspecció observi una situació de ruïna, el projecte s'haurà de presentar immediatament i s'hi hauran d'incloure les mesures cautelars adients. Si no és així, el departament d'Urbanisme actuarà de manera subsidiària.

Així està previst en la nova ordenança aprovada avui de forma inicial per la Gerència d'Urbanisme de Palma, que, segons ha explicat el tinent de batle Jesús Valls, entrarà en vigor durant els primers mesos del 2015 i serà aplicable a aquells edificis que fan 50 anys. Hi haurà un període transitori amb l'antiga normativa en el qual l'any que ve hauran de passar la revisió els immobles construïts o rehabilitats integralment els anys 1961 i 1962, i així successivament fins que a partir del 2019 la passin aquells de 50 anys. Cada deu anys s'haurà de renovar l'informe.

Valls ha explicat que la nova revisió es dirà Inspecció d'Avaluació d'Edificis i recollirà allò previst en normatives europees i estatals abans del termini previst per al seu compliment. La nova normativa preveu que els immobles també hagin de superar una revisió d'accessibilitat i eficiència energètica. En aquest cas no serà d'obligat compliment superar la inspecció, però en el cas que no es faci els propietaris poden veure impedit després l'accés a subvencions relacionades amb l'habitatge. La informació servirà per tenir coneixement del grau del compliment en matèria d'accessibilitat i eficiència energètica, i la direcció general d'Habitatge del Govern anirà fent un registre amb les dades que li transmetin els municipis.

Règim de sancions i encariment de l'informe

Quant a les sancions previstes a la nova ordenança, no hi ha variacions en les multes per no passar la nova ITE en el termini previst: d'entre 600 i 1.500 euros per unitat cadastral per als edificis en general i de fins a 3.000 euros si els immobles tenen algun tipus de protecció; si es fa posteriorment, la sanció es redueix fins als 150 euros. Si no es fan les obres necessàries a partir de les deficiències detectades en la revisió, les multes als propietaris poden ser de 1.000, 2.000 o 3.000 euros.

Valls ha admès que les noves exigències de la normativa, especialment pel que fa a la incorporació d'un informe sobre accessibilitat i eficiència energètica, poden representar un encariment del preu de la inspecció, que ha de ser encarregat ara mateix a un professional per part dels propietaris. Els habitatges unifamiliars aïllats queden exempts de passar la revisió.

El + vist

El + comentat