Compromís per Tremp demana millores al servei de neteja urbana

Ha fet una enquesta per conèixer l'opinió de la ciutadania en aquest àmbit

El grup municipal de Compromís per Tremp, a l'oposició, ha demanat que es millori el servei de neteja urbana. En un comunicat de premsa, ha donat a conèixer que "les queixes ciutadanes recurrents dels últims temps sobre la neteja urbana de Tremp han portat al grup municipal Compromís per Tremp a elaborar i impulsar una enquesta que permeti objectivar l'opinió de la ciutadania sobre aquesta qüestió i buscar oportunitats de millora".

En aquest sentit, expliquen que l'enquesta, anònima, constava de 20 preguntes sobre neteja i escombraries, a respondre amb un ventall de valoració de l'1 al 5 (1. Molt deficient, 2. Deficient, 3. Regular, 4. Satisfactori, 5. Molt satisfactori) i d'un espai per a comentaris. L'enquesta ha estat activa entre el 24 d'agost i el 6 de setembre i s'han obtingut un total de 182 respostes (un 3,5% de la població) i 70 comentaris.

Segons han explicat des de Compromís per Tremp, de l'enquesta se'n desprèn que " un 64,3% dels ciutadans consultats consideren la neteja dels carrers de Tremp deficient o molt deficient. Aquest és un dels aspectes més mal valorats pels ciutadans juntament amb la jardineria (el 68,7% ), el manteniment de l'arbrat (68,1%), la neteja del mobiliari urbà (66,5%), el manteniment de parcs i jardins (64,7%) i el manteniment dels embornals (61,3%)".

Pel que fa als contenidors d'escombraries, expliquen, "la falta de neteja i l'estat de conservació dels contenidors són els aspectes del servei valorats negativament: un 69,3% dels enquestats en considera deficient o molt deficient la neteja exterior/interior, mentre que el seu estat conservació és considerat deficient o molt deficient pel 55,5% dels enquestats". D'altra banda, asseguren que "el 79,7% dels enquestats consideren que la taxa d'escombraries, augmentada ininterrompudament en els darrers 6 anys pel Consell Comarcal del Pallars Jussà, no s'ajusta als serveis que dona". En canvi, els enquestats " valoren positivament la distància dels contenidors des de casa (71,9% la considera satisfactòria o molt satisfactòria), l'etiquetatge per a la tria de residus (45,6% satisfactòria o molt satisfactòria) i la capacitat dels contenidors (42,3% satisfactòria o molt satisfactòria)".

En l'espai obert de l'enquesta, expliquen, "els ciutadans es queixen de l'estat dels solars buits, del cementiri i de la brutícia acumulada en diferents zones de la ciutat". Un cop recollides aquestes dades, Compromís per Tremp ha elaborat un informe que ha presentat a l'Ajuntament de Tremp i al Consell Comarcal del Pallars Jussà i que proposa la creació d'una Taula de neteja que permeti la diagnosi contínua de les necessitats de neteja a Tremp i als nuclis agregats del municipi "per augmentar l'eficàcia del servei i fer que disposi dels mitjans humans i materials necessaris per prestar-lo".

Des del grup municipal creuen que "la Taula de neteja s'hauria de constituir amb representants veïnals de diferents barris i nuclis i responsables tècnics del Servei de neteja per actuar urgentment o diàriament davant d'incidències i fer un seguiment de l'estat de neteja de la via pública". A banda d'aquest contacte continu, creuen que la Taula s'hauria de reunir trimestralment.

Des de l'equip de govern asseguren que encara no tenen constància formal d'aquesta proposta ni tampoc de les problemàtiques recollides a l'enquesta. Tot i això, han deixat clara la seva predisposició a treballar per millorar el que sigui necessari.

El + vist

El + comentat