La Generalitat nega discrecionalitat en l'atorgament de les ajudes del Parc Natural de l'Alt Pirineu

Territori respon a les entitats municipals que han amenaçat de marxar del parc que els diners s'atorguen seguint criteris tècnics, però s'obre a modificar les bases dels ajuts

El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya ha respost als ens locals que han amenaçat d'abandonar el Parc Natural de l'Alt Pirineu per manca de suport econòmic, en no rebre els ajuts que havien sol·licitat per enguany. Preguntat per l'ARA, el govern ha negat cap mena de discrecionalitat a l'hora d'entregar aquestes ajudes, tot deixant clar que a l'hora d'atorgar-les els tècnics del parc se cenyeixen objectivament i col·legiadament a les bases, i ha assegurat que aquestes acusacions no són acceptables.

Per aclarir la situació, Territori i Sostenibilitat ha fet arribar una carta als representants dels ens locals on els deixa clar que la resolució de subvencions de què es queixen és provisional. A la nota, s'apunta que "els ajuts d'espais naturals vénen definits per unes bases reguladores, uns barems i un pressupost màxim assignat. No les decideix una persona (ni el director del parc ni el director general) amb criteris polítics sinó l'equip tècnic, de forma col·legiada, i d'acord amb les bases".

La nota afegeix que "la puntuació màxima que pot tenir un expedient és de 32 punts i enguany només l'ha obtingut una sol·licitud. A partir d'aquí es va baixant, de més a menys puntuació, fins que s'acaben els diners. Enguany la línia de tall ha quedat en els 19 punts".

La Generalitat també deixa clar que aquests "són ajuts de concurrència competitiva, el que vol dir que no n'hi ha prou amb presentar un bon projecte, sinó que s'ha d'ajustar més a les bases de la convocatòria que els altres que han concorregut. Pot haver-hi projectes molt defensables des d'altres punts de vista però que no s'ajustin a les bases reguladores de la convocatòria".

A la carta, el govern admet que "podem estar en desacord amb les bases i estudiar modificacions de les mateixes, però el resultat no és culpa del parc perquè aquest està obligat a complir les bases". Cal tenir en compte, afegeixen, "que s'han presentat sol·licituds per valor de dos milions d'euros a una convocatòria que tenia un pressupost assignat de poc més de 700.000 euros".

A la carta, la Generalitat recorda que en ser una resolució provisional, " manca encara la fiscalització de cada expedient per part de la intervenció general". A més, indica que "en ser fons cofinançats pel PDR europeu, aquesta fiscalització és molt estricta, pel que és important que la documentació aportada per tots els que reben ajut sigui correcta. Si aquesta no ho és, existeix la possibilitat que intervenció no doni per vàlid l'ajut i aquest s'anul·li, passant els diners al següent de la llista que s'ha quedat sense ajuda seguint l'ordre de puntuació dins la mateixa línia".

També pot ser, afegeixen, "que hi hagi renúncies voluntàries de sol·licitants que han tingut ajut i no veuen factible realitzar el projecte". Aleshores, apunten, "aquests diners també passen al següent de la llista que s'ha quedat sense ajuda seguint l'ordre de puntuació dins la mateixa línia".

Finalment, apunten que "el Parc natural, d'acord amb la Direcció General de Medi Natural, està disposat a prioritzar els treballs de la brigada en aquelles actuacions sol·licitades en què això és possible. Evidentment no és possible fer inversions directes en patrimoni municipal, ja que per definició són ajuts, però sí que hem identificat una dotzena d'actuacions que permeten aquesta solució".

El + vist

El + comentat