La Pobla de Segur ja pot sancionar amb fins a 6.000 euros les infraccions de circulació

Des d'aquest dilluns ja s'apliquen les sancions previstes a l'ordenança de circulació

L'Ajuntament de la Pobla de Segur començarà a aplicar, a partir d'aquest dilluns, l es sancions que preveu l'ordenança de circulació. Aquesta es va aprovar el passat mes de maig però fins ara no s'ha començat a sancionar als infractors. Tal com han destacat des de l'Ajuntament, l'objectiu és "garantir la seguretat i l'ús de la via pública"

Des del consistori han destacat en un comunicat que "la regulació de la circulació dins de la Pobla de segur era una assignatura pendent que ha quedat resolta amb l'aprovació de l'ordenança general de circulació, una normativa que dona potestat a la Policia Local de multar les infraccions que tenen lloc dins de la població". Aquesta ordenança regula la circulació de vehicles, vianants i altres mitjans de transport per les vies urbanes mitjançant infraccions lleus, sancionades amb imports de fins a 100 euros; infraccions greus, amb multa de fins a 200 euros i infraccions molt greus, amb multa de fins a 500 euros. A més, la infracció de conduir vehicles que tinguin instal·lats inhibidors de radar o qualsevol altre mecanisme encaminat a interferir en el funcionament dels sistemes de vigilància de trànsit se sancionarà amb una multa de 6.000 euros sense reducció. Les multes es podran pagar amb una reducció del 50% si es paguen dins del termini de vint dies naturals.

Aquesta ordenança serà d'aplicació a totes les vies públiques aptes per a la circulació, a les vies que sense tenir aquesta aptitud siguin d'ús comú i també a les vies i terrenys privats que siguin utilitzats per un col·lectiu de persones. En aquests espais queda prohibit i serà sancionat entorpir la marxa de la resta d'usuaris, no adequar la conducció a les característiques de la via, conduir sense les precaucions necessàries, de forma negligent o temerària, no assenyalar les maniobres o forçar velocitats brusques, entre altres. A més, la màxima autoritat per regular la circulació seran els agents de la Policia Local, les indicacions dels quals prevaldran sobre les normes de circulació i qualsevol altra senyalització fixa, encara que els sigui contradictòria. L'incompliment dels senyals dels agents encarregats de la circulació tindrà el caràcter d'infracció greu.

L'ordenança també preveu que les persones que hagin estat denunciades per infracció i no estiguin conformes amb la denúncia puguin presentar al·legacions a l'Ajuntament. La persona sancionada ho podrà fer en el termini de vint dies a partir de la data de notificació de la denúncia a través d'un escrit d'al·legacions en el qual constaran, a més de les dades d'identificació de la persona i del domicili per a notificacions, el número d'expedient o del butlletí de denúncia, la data de la denúncia, la matrícula del vehicle denunciat i tot allò que cregui convenient per a la seva defensa, així com la proposició, si s'escau, de les proves oportunes.