El cap visible de la Hisenda pròpia reclama superar el model espanyol per construir una administració que generi "confiança"

Joan Iglesias, director del programa per a la definició d'un model d'administració tributària de Catalunya, assegura que Catalunya pot sufragar les despeses d’un estat “alineat amb els millors” i reclama aprofundir en un model que tracti el contribuent com un "client"