NOU GOVERN

Mas culmina "l'aprimament" de l'administració amb onze decrets

Se suprimeixen tres direccions generals a Ensenyament i quatre més a Territori i Sostenibilitat, on també s'eliminen tres secretaries i dos programes. Hi ha menys canvis en d'altres departaments, com ara Salut, on només s'esborren dues direccions generals

El president català, Artur Mas, ha culminat aquest divendres la simplificació del nou Govern amb la publicació dels decrets de reestructuració de tots els departaments de la Generalitat, que ha de rebaixar de 177 a 136 els alts càrrecs amb la supressió de secretaries i direccions generals.

A més de la reestructuració del departament de Presidència, en un decret ja publicat en el DOGC el passat 5 de gener, avui han estat publicats els 11 decrets restants per tancar l'organització de la nova administració de CiU.

Per exemple, el departament d'Educació ha suprimit tres direccions generals (de Recursos del Sistema Educatiu, de Planificació i Entorn, i d'Educació Bàsica i Batxillerat), i en aquesta conselleria a més s'eliminen tres oficines, les de Cooperació Educativa, de Tècnica i Estratègia i de Suport a les Polítiques Educatives, així com el programa de descentralització del departament.

En el cas del departament de Territori i Sostenibilitat, que engloba també competències de l'anterior departament de Medi Ambient, se suprimeixen quatre direccions generals (Ports, Aeroports i Costes, Política del Terra, Arquitectura i Paisatge, i Polítiques Ambientals i Sostenibilitat), tres secretaries (Mobilitat, Planificació Territorial i Habitatge) i dos programes (Planejament Territorial i Mobilitat, i Grans Infrastructures).

Hi ha departaments que han patit una retallada més petita en la seva estructura organitzativa, com és el cas del departament de Salut, que només veu suprimides dues direccions generals: la de Recursos Sanitaris i la de Planificació i Avaluació.

En tots els decrets de reestructuració es deixa clar que els funcionaris i la resta del personal que quedi afectat per les modificacions organitzatives continuaran percebent la "totalitat de les seves retribucions" fins que es facin "les adaptacions pressupostàries i de relacions de llocs de treball corresponents".

El departament de Cultura ha suprimit la Secretaria de Política Lingüística, que baixa un esglaó en l'estructura i passa a denominar-se direcció general de Política Lingüística.

Més continguts de