El CGPJ impedeix als jutges favorables a la consulta contestar en català el seu interrogatori

Els vuit jutges que ja havien respost el qüestionari hauran de tornar a enviar-lo en castellà

El Consell General del Poder Judicial (CGPJ) exigeix als jutges catalans, als quals investiga per pronunciar-se a favor de la consulta, que responguin a l'interrogatori en castellà. En un escrit de data 14 de juliol, al qual ha tingut accés l'ARA, el Promotor de l'Acció Disciplinària del CGPJ, Antonio Jesús Fonseca-Herrero, obliga que vuit dels jutges que havien contestat a les seves preguntes per escrit, tornin a remetre les seves respostes en castellà.

Fonseca-Herrero va remetre un qüestionari el passat 18 de juny al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya perquè els jutges signants del manifest pro-consulta aclarissin els termes del seu suport al 9-N. Ara remet un altre escrit al president del TSJC, Miguel Ángel Gimeno, perquè demane de nou el testimoni dels magistrats, recordant-li que "tots els informes s'han de trametre signats i redactats en castellà". Fonts pròximes als magistrats van explicar que a més de respondre en català, els magistrats havien remès les seves respostes per correu electrònic, de manera que no anaven acompanyats de rúbrica.

Dels 33 jutges, 21 d'ells ni tan sols han contestat, tot i que l'interrogatori tenia data de 18 de juny i donava un termini de deu dies per fer-ho, segons el citat escrit del Promotor de l'Acció disciplinària. Fonseca-Herrero exigeix ara que ho facin en un termini de cinc dies i, per si se'ls ocorregués emular els seus companys, els recorda que han de fer "en castellà i signat".

Per això, Fonseca-Herrero evoca el punt primer de l'article 36 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques, segons el qual "la llengua dels procediments tramitats per l'Administració General de l'Estat serà el castellà". Aquest mateix article assenyala que les llengües cooficials podran ser utilitzades igualment, sempre que no hi hagi "discrepància" entre els interessats. En aquest cas, "el procediment s'ha de tramitar en castellà, per bé que els documents o testimonis que requereixin els interessats s'han d'expedir en la llengua que triïn". El CGPJ interpreta que aquest article obliga els jutges catalans a contestar en castellà.

El passat 18 de juny, Acció Disciplinària va remetre un interrogatori en què preguntava als signants del manifest si la seva decisió responia "a algun tipus d'ordre o petició o petició de tercers". Si la resposta fos afirmativa s'enfrontarien a una falta molt greu recollida en la Llei orgànica del poder judicial, que censura l'assessorament o posicionament dels jutges a petició de qualsevol organisme, encara que no rebi contraprestació per això.

Més continguts de