Un 19% dels espanyols acceptarien un govern autoritari

El percentatge ha crescut dos punts en dos anys, segons el CIS. Un 67% dels espanyols estan en contra del funcionament de la democràcia,  mentre que fa dos anys aquest percentatge era del 47%. El 51,5% es declara insatisfet amb la Constitució respecte del 39% del 2010

Un 67,5% dels espanyols estan "poc" o "gens" satisfets amb la manera com funciona la democràcia a Espanya, segons l'últim baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS) corresponent al mes de novembre, que inclou diverses qüestions sobre la salut de la democràcia i el coneixement que tenen els espanyols de la Constitució.

El novembre del 2010, el CIS va fer aquestes mateixes preguntes, i llavors més de la meitat dels ciutadans estaven "molt" o "bastant" satisfets amb la marxa del sistema democràtic, i el 47%, "poc" o "gens".

A més, el 41,9% consideren que la democràcia espanyola funciona "pitjor" que altres democràcies de la Unió Europea, i només un 3,5% que funciona   "millor". Malgrat aquest desencís, la immensa majoria, el 72,4%, veuen com un motiu d'orgull la manera com es va dur a terme la transició a Espanya, i un 77% creuen que la democràcia és preferible a qualsevol altra forma de govern. Tanmateix, hi ha un 6,5% dels enquestats que opinen que "en algunes circumstàncies" un sistema autoritari és preferible a un sistema democràtic -fa dos anys ho pensaven un 6,6%- i un 12,3% admet que li és igual un govern democràtic que un d'autoritari, per sobre del 9,80% que registrava l'estudi del 2010. És a dir, passen en dos anys del 16,4% al 18,8% els enquestats que acceptarien un govern autoritari a Espanya.

Entre els motius per pensar que la democràcia és el millor sistema, un 37,5 valoren el dret a dir el que un pensa, i un 31,7%, la possibilitat d'elegir els seus representants.


Valoració de la Constitució

A més, segons l'informe d'aquest any, més de la meitat (un 51,5%), estan "poc" o "gens" satisfets amb la Constitució, davant del 37,4% que se senten "molt" o "bastant" satisfets amb la carta magna del 1978. La situació també s'ha capgirat en dos anys. El 2010, el 45,8% dels enquestats estaven "molt" o "bastant" satisfets, i el 39,1% "poc" o "gens" satisfets.

En el baròmetre d'aquest any, són majoria els que creuen que la Constitució es respecta "poc" -31,3%-, "gens" -13,3% - i "una mica" -26,7%-, davant dels que pensen que es respecta "bastant" -19,5%- i "molt" -1,7%-.

Una altra pregunta destacada és què és considerat el més important la Constitució. Per un 41,7% el més destacat és que garanteix la llibertat; per un 18,5%, que es va aprovar amb un ampli acord; per un 11,6% que va permetre resoldre els conflictes pacíficament; per un 7,9%, que limita els poders del govern; per un 5% que va restaurar la monarquia, i en últim lloc, per un 4% que reconeix "el dret a l'autonomia de les nacionalitats".

Sobre el grau de coneixement de la carta magna, només un 15,8% dels ciutadans reconeixen haver-la llegit sencera, un 35,1% diuen que n'han llegit algun article, i gairebé la meitat, el 48,9%, admeten que no l'han fullejada mai.

Un reflex d'aquesta falta de coneixement és que només un 36,4% encerten si se'ls pregunta l'any en què es va aprovar la carta magna, el 1978. Un 46,5% no saben quin any es va promulgar, i un 9,7% creuen que es va aprovar entre el 1975 i 1977.

Més continguts de