Baròmetre del CIS

La corrupció tenyeix Espanya i el PP se n'emporta la pitjor part

L'enquesta del mes de juny afirma que un 85,6 creu que les pràctiques irregulars estan molt o bastant esteses. Els espanyols creuen que el PP és el partit que hi està més implicat, i fan una valoració positiva del Moviment 15-M

Un fantasma de corrupció recorre Espanya, segons diu l'últim baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques, el CIS. Un 85,6% dels enquestats creu que el fenomen està molt o bastant estès i n'acusa directament els polítics, que, per cert, tornen a ser el tercer problema pels ciutadans, després de l'atur (82,6%) i els problemes econòmics (47%). La classe dirigent preocupa a una quarta part de la gent.

En un context econòmic, que pel 82% és dolent o molt dolent, els espanyols es mostren cansats de les pràctiques corruptes. De fet, una amplíssima majoria, més de les tres quartes parts, creu que la principal qualitat d'un polític ha de ser l'honradesa. Per això, el gruix dels enquestats s'estima més un gestor que sigui menys eficaç que un altre, però més ètic. I és que els polítics en surten molt més mal parats que altres col·lectius com els empresaris, la policia o els jutges i advocats. Pel 44%, la corrupció política té la màxima importància.

Finalment, en una escala en què el 0 és estar "molt poc implicat" en casos de corrupció i el 10 "molt implicats", els ciutadans posen una nota del 6,95 al PP, un 6,72 al CC i un 6,41 al PSOE. IU-ICV és el partit considerat menys implicat.

Un 70% mostra simpatia pel Moviment 15-M i la meitat assegura que l'ha seguit amb bastant o molt interès.