APAGADA DE TV3 AL PAÍS VALENCIÀ

La CMT adverteix al govern valencià que només l'Estat pot sancionar els operadors de comunicacions

La Comissió del Mercat de Telecomunicacions emet una resolució davant la possibilitat que l'executiu de Camps multi empreses que prestin serveis a Acció Cultural del País Valencià per emetre el senyal de TV3, tot i que no esmenta aquest cas

La Comissió del Mercat de Telecomunicacions (CMT) ha advertit que la legislació vigent a l'Estat espanyol li atorga el dret exclusiu d'imposar sancions en cas d'incompliment de la normativa en matèria de difusió i emissió de comunicació audiovisual.

El passat 30 de novembre, l'operador de comunicació electrònica Radiodifusión Digital va fer arribar a la CMT una consulta on plantejava si un canvi legislatiu que es proposaven algunes comunitats autònomes, entre les quals esmentava el País Valencià, podia atemptar contra les competències de la CMT, perquè incloïa aspectes com ara la capacitat d'imposar multes. En cap cas, però, es refereix explícitament a Acció Cultural del País Valencià ni als repetidors de TV3 al País Valencià.

La pregunta és de fa mesos, anterior al desenllaç del conflicte entre Acció Cultural i la Generalitat Valenciana, però la resposta de la CMT es va produir dijous de la setmana passada, el mateix dia que Acció Cultural del País Valencià va veure's obligada a l'apagada de TV3 per evitar les multes de fins a 120.000 euros al mes amb què els amenaçava el govern de Francisco Camps si continuaven les emissions. La resolució s'ha fet pública aquest dimarts al migdia.

La CMT reconeix en el document que no tenia constància del canvi legislatiu en cap comunitat autònoma, davant de la pregunta de Radiodifusión Digital. En tot cas, afegix, no li constava que s'hagués adoptat de manera efectiva cap nova norma.

El que sí va fer el govern valencià, a finals de l'any 2010 –en la llei d'acompanyament dels pressupostos del 2011– va ser incloure més garanties per poder cobrar les multes a Acció Cultural del País Valencià, per poder executar-les. Multes "coercitives", segons defineix la pròpia Acció Cultural.

Una de les preguntes de Radiodifusión és si els encarregats de la difusió també podran incórrer en responsabilitat administrativa si no comproven que l'operador que presta el servei de comunicació té l'habilitació per fer-ho, que seria el cas d'Acció Cultural del País Valencià, que no té el títol habilitant emès pel govern valencià per emetre el senyal de TV3.

La CMT avisa que la situació a la qual es refereix Radiodifusión no es contempla en la llei estatal, que no preveu com a infracció dels prestadors de difusió el fet de no comprovar la situació de legalitat en què es troben.

Per tant, la resposta de la CMT s'adreça directament a Radiodifusión Digital, S. L., que demana si serà sancionada també per prestar serveis a un tercer que es pot trobar en una situació d'il·legalitat, "sense títol habilitant". I la CMT respon: "El marc normatiu actual no preveu com a infracció administrativa dels operadors de comunicacions electròniques prestadors del servei de suport del servei de difusió la falta de comprovació que el prestador del servei de comunicació audiovisual estigui convenientment habilitat per a la prestació d'aquest servei". I assegura, que, en tot cas, si s'inclogués aquest tipus infractor s'haurà de realitzar a través d'una norma amb rang de llei estatal.

Més continguts de