TRANSPARÈNCIA POLÍTICA

La web del Congrés també es col·lapsa coincidint amb la publicació del patrimoni dels diputats

La pàgina del Senat ha funcionat de forma intermitent al llarg del matí

La pàgina web del Congrés dels Diputats s'ha col·lapsat aquest dijous a les 12 del migdia, l'hora en què s'ha fet públic el patrimoni dels diputats. La web del Senat també ha funcionat de manera intermitent al llarg de tot el matí.

En els últims dies cada diputat i senador ha hagut de lliurar a la cambra un formulari de cinc pàgines on han de fer constar els imports dels seus comptes bancaris, dipòsits, participacions i accions, així com les propietats. Els internautes es poden descarregar íntegrament aquests documents signats per cada representant. Fins ara el patrimoni dels diputats era secret i a les declaracions no hi figuren els ingressos obtinguts directament del Congrés i el Senat.