UN ALTRE COP AL TC

El Consell de Garanties Estatutàries ja va advertir que podien perillar alguns articles de la llei

L'organisme qüestionava que "una norma autonòmica no pot determinar quin òrgan de l'estat ha de prestar autorització per a una consulta"

El Consell de Garanties Estatutàries (CGE) va advertir al març, poc abans de la seva aprovació, que la llei de consultes populars, en cinc dels seus articles, podria tenir problemes per passar pel sedàs constitucional. El dictamen del CGE va estimar que eren contraris tant a la Constitució com a l'Estatut les referències que fa la llei al fet que un referèndum hagi de ser autoritzat pel "govern de l'Estat" en els articles 13 i 43.2 de la llei.

Els membres de l'organisme van recordar que la Constitució estableix com a competència exclusiva de l'Estat l'autorització per a la convocatòria de consultes populars per la via de referèndum, però qüestionen que la llei catalana estableixi que ha de ser el govern espanyol el que l'autoritzi. "La llei catalana no hauria de manifestar quin òrgan de l'Estat és l'encarregat d'aprovar l'autorització, ja que podria ser efectivament el govern, però també el Congrés dels Diputats o, fins i tot, les Corts Generals". En aquest sentit, el CGE insistia que el legislador català té un marge de maniobra molt ampli, però que, en tot cas, l'autorització per fer una consulta corresponia a l'Estat. "I una llei autonòmica no pot predeterminar quin òrgan de l'Estat ha de presta l'autorització", assegurava el CGE.

L'altre objecte de dubtes per part del Consell era la majoria requerida per aprovar al Parlament que un referèndum tiri endavant, en cas que el mateix CGE dictaminés que no s'ajusta a la Constitució o a l'Estatut. Per aquest escenari, la llei preveu que siguin dues terceres parts dels diputats de la cambra catalana –90– les que hagin de validar la petició, en comptes de la majoria absoluta que preveu per a la resta de casos.

Més continguts de