La Fiscalia avisa que l'estat d'alarma no prohibeix les manifestacions però que cal protegir la salut

El ministeri públic envia una instrucció per respondre al nombre de sol·licituds que arribin

La Fiscalia del Tribunal Suprem ha assenyalat que l'estat d'alarma no és suficient per suspendre el dret de manifestació, sinó que s'ha d'estudiar cada cas i tenir en compte les condicions actuals de la desescalada per comprovar si es poden avalar les protestes. El fiscal Pedro Crespo ha fet arribar un escrit a tots els fiscals superiors de les comunitats autònomes així com als provincials amb la finalitat de facilitar pautes per fixar la posició del ministeri públic "davant el considerable nombre de consultes". Aquest dissabte, de fet, ja hi ha prevista una mobilització amb cotxes convocada per Vox per demanar la dimissió del govern espanyol i les dues últimes setmanes s'han incrementat les protestes espontànies al carrer.

Crespo articula el seu escrit basant-se en una interlocutòria del Tribunal Constitucional del mes d'abril que assenyala que "la declaració de l'estat d'alarma no permet la suspensió de cap dret fonamental, però sí l'adopció de mesures que poden suposar restriccions o limitacions al seu exercici". Així, insta els fiscals a atendre el moment concret de la desescalada en què està cada territori, que "s'articula en successives fases" i que estan en "continu ajustament" perquè la situació "ha anat evolucionant incessantment".

Els anticapitalistes aconsegueixen manifestar-se a Gràcia mantenint la distància

La intenció és, com va fer el TC, estudiar cada cas particular "però ajustant la seva lògica a les condicions actuals de manera que es pugui garantir de manera real i efectiva el respecte estricte a les mesures de prevenció del risc de contagi que regeixen cadascuna de les fases indicades". "El fiscal podrà afrontar amb un raonable grau de precisió el seu deure de valorar detalladament la suficiència, la qualitat, la viabilitat i la possibilitat de control eficaç d'aquestes condicions de prevenció en el marc de totes les circumstàncies que concorrin en les convocatòries de reunions i manifestacions", explica.

L'estat d'alarma no és suficient

Tenint en compte que les autoritats sanitàries "desaconsellen les aglomeracions, siguin a peu o amb vehicle", demana prestar especial atenció a les mesures de prevenció de contagis, limitació d'assistents, garantia del lliure trànsit de vehicles sanitaris, sortida o retorn esglaonat, en cadascun dels casos. Del que no dubta el fiscal Crespo és que la vigència de l'estat d'alarma i el reial decret del 14 de març "no constitueixen per ells mateixos justificació jurídica apta i suficient per a la prohibició o proposta de modificació d'una reunió o manifestació", que sí que han de ser comunicades amb anterioritat. Per tant, no poden ser prohibides automàticament invocant l'estat d'alarma.

Tanmateix, això "no vol dir, òbviament, que la situació sanitària generada per l'epidèmia de covid-19, que precisament va determinar la declaració i les successives pròrrogues de l'estat d'alarma, pugui ser ignorada o relativitzada" a l'hora de realitzar possibles impugnacions per raons de protecció de la salut pública davant del risc de contagi. "Podrà prohibir-les quan hi hagi motius fonamentats d'alteració de l'ordre públic, amb perill per a persones o béns", afegeix.

En aquest sentit, destaca que "en el cas que ens ocupa, la limitació de l'exercici del dret té una finalitat que no només ha de reputar com a legítima, sinó que, a més, té cobertura constitucional" en virtut del dret a la integritat física de les persones i a la protecció de la salut. "És aquí on la finalitat de la mesura de l'exercici del dret conflueix amb la justificació de la declaració de l'estat d'alarma", perquè "les raons que sustenten totes dues són idèntiques i busquen limitar l'impacte que en la salut dels éssers humans, en la seva integritat física i el dret a la vida pugui tenir la propagació del covid-19", recorda el fiscal.