El Govern inclou en els pressupostos el compromís explícit pel referèndum d'independència

Els fons no departamentals i els de contingència, on s'inclouen les dues partides de la consulta, creixen fins als 1.032 milions i els 330 milions respectivament

Els pressupostos inclouran un compromís explícit del Govern amb la celebració del referèndum. L'executiu ha previst una partida de 5,8 milions d'euros que inclou una part destinada a processos participatius (0,8 milions) i una altra a processos electorals. L'articulat de la llei que aquest dimarts presentarà el vicepresident, Oriol Junqueras, al Parlament i a la qual ha tingut accés l'ARA estableix en la seva disposició addicional 31 que "el Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha d’habilitar les partides per garantir els recursos necessaris en matèria d’organització i gestió per fer front al procés referendari sobre el futur polític de Catalunya en el marc de la legislació vigent en el moment de la seva convocatòria".

Tal com avança l'ARA en l'edició en paper d'aquest dimarts, hi haurà dues partides vinculades amb la consulta. Una, la més explícita, se situarà en els fons no departamentals, gestionats directament pel departament d'Economia. Aquests fons creixen fins els 1.032 milions d'euros en el projecte de llei (444,6 més que el pressupost de 2015), però no especifiquen quina part es destinarà al referèndum. L'altra partida, l'oculta, se situa en els fons de contingència, que també creixen fins a arribar als 330 milions d'euros, 130 més que el 2015 i 90 més que en el projecte de pressupostos fracassat del 2016. Els fons de contingència serveixen per actuar davant d'imprevistos i, per tant, no especifiquen els tipus d'imprevistos que es pot trobar el Govern –en aquest cas, l'anul·lació de la partida principal per part del TC.

Les partides del referèndum no estan, doncs, dins del departament de Governació com, per exemple, sí que es va ubicar la de la consulta del 9-N. De fet, el pressupost de Governació es redueix respecte del projecte de llei del 2016. De 427 milions passa a 424. És Economia qui tindrà el control directe de les partides del referèndum. Una situació que no sorprèn perquè el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ja va anunciar durant el debat de la qüestió de confiança que el vicepresident, Oriol Junqueras, seria el principal responsable de l'organització de la consulta.

El creixement d'Afers Exteriors

La conselleria que continua creixent és la que encapçala Raül Romeva. Afers Institucionals, Exteriors i Transparència passa dels 51 milions en el projecte del 2016 als 64 milions pel 2017, un 25,5% més. Respecte dels 34,4 milions dels pressupostos del 2015 pràcticament es dobla la previsió de despesa.

Doblar el pressupost de la Hisenda pròpia

Els comptes preveuen també, com ja va avançar l'ARA, doblar el pressupost per la Hisenda pròpia. Així, s'incrementa el pressupost en 57,4 milions d'euros, i la partida se situa en 93,3 milions d'euros. Aquest increment és degut a l’ ampliació de personal previst i a l’obertura de les noves delegacions territorials –fora de Barcelona, Lleida, Girona i Tarragona. Per assumir el nou personal es preveuen uns 36 milions d’euros de despesa, un increment de 13 milions respecte del 2015. Pel que fa a l’impuls de les noves oficines, la inversió serà de 6 milions. 

L’increment del pressupost, però, també és degut a un canvi en la manera de reflectir en el pressupost la feina de les oficines liquidadores dels registradors de la propietat, que s’encarreguen de recaptar els impostos cedits (l’impost de transmissions patrimonials i els actes jurídics documentats i l’impost sobre successions i donacions) fora de les capitals de província en lloc de l’ATC. Fins ara, aquesta funció –valorada en un cost de 27,5 milions d’euros l’any 2016– es registrava com una falta d’ingressos en el balanç, però a partir d’ara s’incorpora al pressupost com a despesa. Com a conseqüència d’això, es preveu augmentar la partida de “despeses corrents en béns i serveis” de l’ATC dels 19,40 milions als 52,8 que correspondran al cost de pagar als registradors la feina del segon semestre del 2016 i el primer del 2017.