Homs proposa crear una ponència al Congrés per trobar la fórmula per fer un referèndum acordat

La creació d'aquesta comissió es votarà en el ple de 13 de desembre, que hauria de decidir la pregunta, la data, el quòrum i el marc legal en un termini màxim de tres mesos