Publicitat
Publicitat

L'Estat pagarà les factures dels ajuntaments als autònoms i les empreses

Els ajuntaments hauran de pagar a deure els diners a l'ICO en comptes de les empreses i els autònoms, i si no paguen sel's retiraran les subvencions estatals

El consell de ministres fa facultat la comissió delegada del govern espanyol per assumptes econòmics a que encarregui a l'Institut de Crèdit Oficial (ICO), en la seva condició d'agència financera de l'Estat, la posada en marxa d'una línia de préstecs a les entitats locals en el marc de la línia ICO-Liquiditat 2011, per el pagament de les factures amb empreses i autònoms al 30 d'abril del 2011, per tal de facilitat la liquiditat a les empreses i als autònoms que tinguin factures pendents de cobrar amb les entitats locals.

Les garanties de les línies de crèdit no podran superar el 25% de l'import anual de les entregues a compte de la participació de l'entitat local en tributs de l'Estat de l'any 2011. Si com a conseqüència de la línia de crèdit una entitat local es convertís en morosa ferma amb l'ICO, impagada en el període voluntari fixe, el ministeri d'Economia efectuaria al seu favor les retencions que convinguin amb carrec a les odres de pagament que s'emetin per satisfer la seva participació als tributs de l'Estat, tal i com indica la referència del consell de ministres. 

Més continguts de