OTAN, justícia social i rebuig als dogmatismes: els matisos ideològics del Partit Demòcrata Català

La formació haurà d'elaborar un codi ètic per complir amb el compromís de "tolerància zero amb la corrupció" que apareix als documents fundacionals