El PP vol que la participació del candidat al ple d'investidura sigui "personal" i "indelegable"

Els populars presenten esmenes a la reforma de la llei que ha de permetre una investidura a distància

El PP vol que la llei de presidència fixi que la participació del candidat en el ple d'investidura i en la votació ha de ser "necessàriament personal, directa i indelegable". Així consta en una esmena que els populars han presentat a la reforma de la llei de presidència que ha impulsat JxCat per permetre una investidura a distància. El text de l'esmena a l'apartat tercer de l'article 4 de la norma afirma que el candidat proposat "presenta davant del ple el seu programa de govern i sol·licita la confiança de la cambra", i que la seva participació en el debat i en la votació és personal i sense possibilitat de delegar-se.

La proposta de modificació del PP contradiu totalment l'objectiu que tenia JxCat amb la modificació que proposava, que era permetre una investidura encara que el candidat no fos a l'hemicicle de la cambra. La llei actual es limita a dir que el candidat "presenta davant el ple el seu programa de govern i sol·licita la confiança de la cambra", però no especifica res més, i la proposta de JxCat obria la porta a la possibilitat que el debat es pogués fer sense la presència o la intervenció del candidat. 

En la proposta original, JxCat introduïa un nou paràgraf en l'article 4.2 per dir que "en cas d'absència, malaltia o impediment del candidat o candidata en el moment de presentar el programa de govern i sol·licitar la confiança del ple, aquest podrà autoritzar, per majoria absoluta, la celebració del debat d'investidura sense la presència o sense la intervenció del candidat". I afegia que, en aquest cas, la presentació del programa i la sol·licitud de confiança de la cambra es pogués fer "per escrit o per qualsevol altre mitjà previst en el reglament". 

Els populars pretenen, amb la seva esmena, que el text reculli la necessària presència a l'hemicicle de la persona que se sotmet al debat d'investidura. A més d'aquesta esmena, el subgrup del PP n'ha presentat dues més. La primera, de supressió de l'article 2 proposat per JxCat. La formació liderada per Carles Puigdemont proposa afegir un tercer paràgraf a l'article 35 de la llei que estableixi que tots els òrgans col·legiats previstos en la norma "es poden constituir, convocar, celebrar les seves sessions, adoptar acords i remetre actes tant de forma presencial com a distància, llevat que el seu reglament intern reculli expressament i excepcionalment el contrari". De fet, JxCat ha presentat una autoesmena a aquesta qüestió per deixar clar que el "Govern" formaria part dels "òrgans col·legiats" previstos al text original. 

L'última esmena del PP és de modificació dels paràgrafs tercer, quart, cinquè i sisè de l'exposició de motius, també per remarcar que la modificació té com a objectiu garantir que el candidat a ser investit "participa de manera directa, personal i indelegable en el debat d'investidura i en la seva votació". La mesa ha acceptat a tràmit tant les esmenes del PPC com les de JxCat.

Més continguts de