Els vots de CiU, PSC, PP i ERC avalen que la Generalitat s'endeuti més

El Parlament ha aprovat amb els vots a favor de CiU, PSC, PPC i ERC el projecte de llei que autoritza la Generalitat a endeutar-se. ICV-EUiA s'ha abstingut i els subgrups de Solidaritat i Ciutadans hi han votat en contra. El conseller d'Economia i Coneixement, Andreu Mas-Colell, ha destacat que el procediment del projecte de llei està revestit amb "un caire d'excepcionalitat normal" pel fet de no haver-se pogut aprovar els pressupostos del 2011 a causa de les eleccions. Mas-Colell ha destacat que l'aprovació del text s'emmarca "en un context més ampli del que ha de ser la política econòmica del Govern, que és de responsabilitat per garantir el correcte funcionament i la prestació de serveis de la Generalitat".

El projecte de llei d'autoritzacions financeres i normes pressupostàries i tributàries s'ha tramitat en lectura única, un procediment de màxima urgència en el qual els grups al Parlament no presenten esmenes a la iniciativa. El projecte, segons ha explicat Mas-Colell, autoritza el Govern perquè, en les condicions i els termes fixats per la llei de pressupostos de la Generalitat, faci ús al llarg del 2011, mentre es mantingui la situació de pròrroga pressupostària, d'operacions d'endeutament en qualsevol modalitat, que podran servir per finançar inversions reals, transferències de capital i actius financers, consignats als pressupostos de la Generalitat, del Servei Català de la Salut, de l'Institut Català de la Salut, de l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials i de les entitats autònomes administratives per al 2010, prorrogat per al 2011, per un import màxim de 2.613 milions d'euros.

Més continguts de