DEBAT LEGISLATIU

El Parlament debatrà la llei per regular les consultes d'independència

La mesa del Parlament ha donat llum verda a la tramitació de la llei que vol promoure Solidaritat per regular consultes no vinculants sense autorització de l'Estat

Segona llei de Solidaritat que debatrà el Parlament. Si la primera era la llei d'independència –condemnada al fracàs, tenint en compte que CiU ja ha dit que hi votarà en contra–, la segona que ha admès a tràmit la mesa del Parlament és la proposició de llei per regular les consultes populars per via de no referèndum. Una llei que el partit que encapçala Joan Laporta promou, segons diu, per donar cobertura legal a les consultes simbòliques d'independència. Caldrà veure, però, quina posició adopta CiU en aquest cas, després que en l'anterior legislatura defensés la fórmula de les consultes no referendàries –no vinculants– com la solució per burlar el permís preceptiu necessari per convocar referèndums oficials. I en tornar al Govern, CiU es va comprometre a impulsar les consultes no referendàries.

De fet, CiU va criticar que la llei de consultes per via de referèndum del tripartit només regulés les consultes per via de referèndum que requereixen permís previ de l'Estat, mentre que no es referia a la resta de consultes diferents als referèndums que l'Estatut reserva per a la Generalitat. En aquest sentit, l'Estatut fixa que hi ha dos tipus de consultes. Un d'ells, el dels referèndums (amb cens electoral i rang de procés electoral oficial), requereix autorització prèvia de l'Estat –ho diu la Constitució–, mentre que segons l'Estatut, és competència "exclusiva" de la Generalitat "l'establiment del règim jurídic, les modalitats, el procediment, l'acompliment i la convocatòria per la mateixa Generalitat o pels ens locals, en l'àmbit de llurs competències, d'enquestes, audiències públiques, fòrums de participació i qualsevol altre instrument de consulta popular", excepte els referèndums. En aquest cas, però, no té rang de procés electoral oficial ni es pot disposar del cens electoral.

L'exclusió de la fórmula de les "consultes ciutadanes" –així ho va batejar CiU– a la llei de consultes populars per via de referèndum va provocar un enfrontament entre CiU i ERC la passada legislatura. La federació nacionalista les defensava per burlar el permís de l'Estat, però ERC argumentava que això rebaixava el contingut de la llei i portava de cap a un cas com el de la consulta d'Ibarretxe, frustrada pel TC. L'Estat, però, ha presentat un recurs contra la llei de referèndums del tripartit perquè la considera inconstitucional, malgrat els esforços d'ERC per fer-la nítidament constitucional i evitar que la discussió fos jurídica i no política.