PLE DEL PARLAMENT

El Parlament retalla el seu pressupost un 12,3%, i torna a nivells del 2005

La retallada inclou la supressió d'una de les catorze pagues dels diputats i la reducció per primera vegada de l'assignació anual per al funcionament dels grups parlamentaris, que serà d'un 5% menys

El ple del Parlament ha aprovat el pressupost de la cambra pel 2012, xifrat en 52,2 milions d'euros, una quantitat que suposa una reducció històrica del 12,34% i que és inferior a la que es va aprovar el 2005. La retallada inclou la supressió d'una de les catorze pagues dels diputats i la reducció per primera vegada de l'assignació anual per al funcionament dels grups parlamentaris, que serà d'un 5% menys.

La reducció afecta tots els capítols pressupostaris. No es cobriran les baixes i es reduiran les hores extres. També es perllonga la reducció dels sous dels diputats que ja es va aplicar durant el darrer semestre del 2010 i es reduirà la despesa en protocol, representació, viatges i comunicació.

Com ja va avançar la presidenta del Parlament, Núria de Gispert, el parc automobilístic passarà de 18 a només 5 vehicles.

El capítol més afectat per la retallada és el d'inversions, que queda reduït en un 84,34%.