Publicitat
Publicitat

PLE DEL PARLAMENT

El Parlament rebutjarà dimecres debatre la proposició de SI per declarar la independència

CiU s'abstindrà previsiblement en les esmenes a la totalitat de PSC, PP i C's al text de Solidaritat. La cambra catalana aprovarà també el seu pressupost, un 9% més baix

El Parlament rebutjarà dimecres debtre la proposició de llei de declaració d'independència que ha presentat SI. La iniciativa s'enfronta a tres esmenes a la totalitat de PSC, PPC i C's, i no obtindrà el suport necessari per continuar la seva tramitació en comissió, ja que CiU previsiblement s'abstindrà. Els tres diputats independentistes han acampat davant de la cambra catalana en defensa de la proposta i com a mesura de pressió perquè la federació s'hi comprometi. El Parlament també aprovarà el seu pressupost, que es redueix en un 9% respecte al de l'any passat.

La proposició de llei de declaració d'independència serà l'última iniciativa que es debatrà durant el ple de dimecres i dijous abans de les interpel·lacions i les mocions. La proposta planteja negociar amb la comunitat internacional la declaració d'independència i que el Parlament pugui declarar-la per majoria absoluta dels diputats reunits en sessió solemne. La iniciativa, però, serà rebutjada i no seguirà el seu tràmit, ja que no comptarà amb el suport de CiU.

El text de SI s'estructura en deu articles, que faculten el govern a negociar el reconeixement internacional de la declaració d'independència i determinen que aquesta serà efectiva quan s'aprovi aquesta llei; es negociï amb la comunitat internacional la manera i el moment de la declaració, i es declari per majoria absoluta en una sessió solemne del Parlament convocada a tal efecte. A més, una disposició transitòria precisa que la declaració es farà en aquesta legislatura quan es compleixin les citades premisses. La proposició també preveu que en el termini de tres mesos de l'aprovació de la llei, es constitueixi l'Assemblea de Representants de la Nació Catalana, que treballarà perquè sigui declarada la independència al conjunt dels Països Catalans.

Però el ple del Parlament de dimecres començarà amb les preguntes al president de la Generalitat i als membres del Govern. Aquestes últimes tractaran sobre les perspectives de la temporada turística, l'execució de la carretera C-15, la resolució sobre el món agrari aprovada en el ple monogràfic de fa un any, la qualitat dels programes d'assistència sanitària pública, la situació de l'educació i les condicions del professorat, les retallades pressupostàries en l'àmbit de l'ensenyament, la sisena hora, les polítiques actives d'ocupació i l'ús d'escoles públiques per celebrar la consulta independentista del 10 d'abril.

Fet això, s'aprovarà el projecte de pressupost del Parlament per al 2011, que puja a 59.656.890 MEUR, un 9% menys que els comptes de l'any passat, és a dir, uns sis milions menys. En comparació amb el del 2008, la disminució és del 17%. El pressupost queda molt a prop de l'aprovat per al 2005. El projecte obeeix als criteris fixats per la mesa en el seu pla d'austeritat per a la IX legislatura, aprovat el mes de gener i elaborat amb criteris d'austeritat i contenció per contribuir a lluitar contra la crisi i reduir el dèficit públic.

Proposició de llei d'estabilitat pressupostària


Després d'aquesta votació, es discutirà la proposició de llei d'estabilitat pressupostària, presentada pel PPC i que arriba amb dues esmenes de rebuig presentades per CiU i ICV-EUiA. Aquesta iniciativa defineix els principis generals a què s'ha d'adequar la política pressupostària del sector públic de Catalunya per assolir l'estabilitat i el creixement econòmics en el marc de la UE, regula els procediments per aplicar el principi d'estabilitat pressupostària, els mecanismes jurídics de cooperació entre Generalitat i Estat, i estableix el règim de responsabilitat de la Generalitat i els altres ens públics derivat de l'incompliment dels compromisos adquirits per l'Estat davant de la UE en aquesta matèria.

Acte seguit es votarà la proposició de llei sobre el recurs de cassació, del PSC. No hi ha cap esmena a la totalitat contra aquesta proposta, ja que C's va retirar la que havia presentat. La iniciativa pretén regular el recurs davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en l'àmbit de la competència de la Generalitat i en les especialitats processals del dret civil català, i atén les situacions que es poden generar per la concurrència de normativa estatal i catalana en un mateix assumpte.

El ple realitzarà set interpel·lacions sobre el futur de l'aeroport de Lleida-Alguaire (PSC); la liquiditat i finançament dels ens locals (ERC); la política sanitària (ICV-EUiA); la retallada pressupostària en l'àmbit de la salut (PPC); les mesures d'estímul econòmic, creació d'ocupació i suport a emprenedors i autònoms (PPC); l'atur i les polítiques d'ocupació (PSC), i la prostitució (C's).

Pel que fa a les mocions, tracten sobre el desplegament de la llei de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial (PSC); les relacions amb l'Ajuntament de Barcelona (PSC); la desocupació juvenil i les polítiques de joventut (PPC); la coordinació i l'impuls de la política lingüística (ERC); la política d'integració dels immigrants (PPC); la sobirania fiscal (SI), i el present i futur de l'energia nuclear a Catalunya (ICV-EUiA).

La veu del poble

Més continguts de