IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA

El Parlament rebutja tramitar la ILP de SI per fer del català "única llengua" vehicular a l'escola

La mesa de la cambra catalana vota unànimament contra la iniciativa amb l'argument que contradiria l'Estatut i la Constitució

La mesa del Parlament ha rebutjat avui per unanimitat l'admissió a tràmit d'una iniciativa legislativa popular promoguda per Solidaritat Catalana per la Independència (SI) que pretenia acabar de blindar la immersió lingüística escolar. La iniciativa proposava que el català fos reconegut com "única llengua de la comunitat educativa", l'"única llengua d'acollida" per a l'alumnat immigrant i l'"única llengua dels docents".

En la seva reunió d'avui, la mesa ha rebutjat l'admissió a tràmit en base a l'informe encarregat als serveis jurídics de la cambra, en el qual s'adverteix que "el contingut i l'objecte" de la proposta "contradirien la Constitució i l'Estatut". "La contradicció que es produeix no pot ser corregida per superar aquestes contradiccions per mitjà d'una o diverses esmenes sense incórrer en el perill de desnaturalitzar-la", afegeix l'informe, a què ha tingut accés Efe.

Segons aquest informe, "la regulació estatutària, emparada a l'article 3 de la Constitució, no permet desplaçar totalment i absolutament el castellà de l'ensenyament en els termes tan extensos com pretén la proposició de llei presentada". "Tant el dret a utilitzar el castellà com el seu caràcter oficial no permeten proscriure'l de tota activitat desenvolupada a l'escola i a l'entorn de l'escola, en tots els nivells, graus i cicles", afegeix. A més, segons la jurisprudència constitucional, no es pot "excloure el castellà com a llengua vehicular, sense perjudici que el català també ho sigui, amb més presència".

Més continguts de