El jutge Vidal apel·la a la llibertat d'expressió en el seu escrit d'al·legació davant del Poder Judicial

"Avui en dia a Espanya encara no està prohibit pensar, parlar i escriure", sosté el magistrat amenaçat de sanció per la redacció d'un esborrany de la Constitució catalana

El jutge Santiago Vidal ha apel·lat al seu dret de llibertat d'expressió per demanar al Consell General del Poder Judicial (CGPJ) que no el sancioni per redactar un esborrany de Constitució catalana en les seves hores lliures, en entendre que "avui en dia a Espanya encara no està prohibit pensar, parlar i escriure". En un escrit, al qual ha tingut accés Efe, Vidal demana al promotor de l'acció disciplinària que li ha obert el CGPJ que acordi la nul·litat del plec de càrrecs que proposa en contra seu, que van des de la suspensió d'ocupació i sou durant tres anys, fins al seu trasllat fora de Catalunya o la seva expulsió de la carrera judicial.

El Consell ha obert una acció disciplinària al jutge de l'Audiència de Barcelona Santiago Vidal per participar en la redacció d'un esborrany de "Constitució Catalana", que serà presentat en un acte públic el pròxim 31 de gener a Barcelona. En el seu escrit d'al·legacions, Vidal demana que s'acordi la nul·litat del plec de càrrecs redactat pel promotor de l'acció disciplinària perquè entén que el procés ja ha caducat, ja que l'impulsor el va retenir més de sis mesos des de la seva obertura, i perquè es tracta del mateix promotor que a l'octubre passat ja va proposar sense èxit la seva suspensió cautelar pel mateix procediment.

Si el promotor no accepta anul·lar el procediment, Vidal demana igualment que no se li sancioni, emparant-se en que la Llei Orgànica del Poder Judicial delimita l'àmbit d'aplicació de qualsevol hipotètica mesura disciplinària a les expressions i pronunciaments que els jutges realitzin, de forma verbal o escrita, durant la seva activitat jurisdiccional.

Vidal també exposa en el seu recurs que la seva feina en la redacció del projecte de "Constitució Catalana" s'incardina en el dret a la llibertat d'expressió, per la qual cosa entén que no havia ni ha de sol·licitar autorització o compatibilitat prèvia de cap classe per participar en el projecte.

El jutge assenyala que l'esborrany de la "Constitució Catalana" és un "simple document provisional que ni tan sols ha vist encara la llum pública i que, per tant, jurídicament no existeix".

Apunta, a més, que l'està elaborant un grup "plural de juristes a títol personal i com a membres de la societat civil, sense encàrrec de cap entitat pública o privada, fora de les hores i lloc de treball jurisdiccional, sense percebre remuneració".

Segons Vidal, l'esborrany d'aquesta "Constitució Catalana" té com a única finalitat posar-se a disposició de tots els ciutadans "de Catalunya i d'Espanya" per al seu coneixement i debat.

"Si la pròpia Constitució espanyola de 1978 preveu explícitament la possibilitat de la seva reforma total o parcial, és difícil imaginar com es pot dur a terme sense que existeixin prèviament estudis i propostes redactats per experts en dret que analitzin totes les alternatives jurídicopolítiques possibles", insisteix.

En aquest sentit, Vidal apunta en el seu escrit d'al·legacions que "afortunadament, avui en dia a Espanya encara no està prohibit pensar, parlar i escriure" i remarca que en aquest cas s'ha limitat "únicament i exclusivament" a exercir el seu dret a la llibertat d'expressió.

Vidal sosté a més que sempre ha complert el seu deure d'acatar i fer complir la Constitució, a totes i cadascuna de les seves actuacions judicials, com creu que es demostra en el seu expedient de més de 25 anys d'exercici, en el qual només ha estat amonestat en una ocasió, per una falta lleu per desconsideració a un company, un dels instructors del "cas Palau", de qui va censurar públicament la seva lentitud.

El jutge Vidal, integrat en la Secció Desena de l'Audiència de Barcelona, demana al CGPJ que sol·liciti a la presidenta de la seva sala, Montserrat Comas, un informe "estrictament professional" sobre el seu acatament a la Constitució i a l'ordenament jurídic i que també es prengui declaració per videoconferència als altres magistrats del tribunal.

Vidal també proposa al CGPJ que li demani al president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), Miguel Ángel Gimeno, un informe sobre si ha rebut alguna queixa sobre la seva actuació i quin ha estat la resolució adoptada. Una vegada que s'hagin practicat les proves que proposa, el jutge Vidal sol·licita que s'arxivi l'expedient, en considerar que no existeix infracció a la Llei Orgànica del Poder Judicial.

Més continguts de