Superar l'herència rebuda

JORDI MUÑOZ
JORDI MUÑOZ Professor de ciència política a la Universitat de Barcelona

L'administració espanyola és deutora d'una tradició burocràtica que no destaca precisament per posar el ciutadà al centre de la seva activitat. La malfiança dels poders públics respecte dels ciutadans, més pròpia de règims autoritaris que de democràcies, condiciona moltes normes i pràctiques administratives estatals. L'administració catalana, tot i ser de creació recent, ha heretat part dels vicis de la burocràcia espanyola, en part per influència dels funcionaris transferits, en part pel pes de la tradició jurídica i potser també per falta de determinació política. Ara la llei de transparència, que ha d'importar a casa nostra els principis del Govern obert , és una oportunitat per superar inèrcies heretades. Que el canvi sigui real o merament cosmètic dependrà sobretot de la lletra petita i de la voluntat dels que la implementin.