FISCALITZACIÓ DELS PARTITS

Unió, CC i PP van rebre donacions d'empreses amb contractes públics entre el 2009 i el 2011

Esquerra Unida d'Andalusia i el Partit Aragonès van rebre, al seu torn, donacions anònimes el 2009

Unió, Coalició Canària i el PP van ser els tres partits que van rebre entre 2009 i 2011 donacions d'empreses que mantenien contractes amb les administracions públiques, segons l'informe de fiscalització del Tribunal de Comptes corresponent a aquests anys. Aquest tipus de donacions, segons recorda el Tribunal de Comptes en el seu informe, incompleixen l'article 4.2 de la llei orgànica de finançament de partits polítics, de 2007.

Així, Unió va rebre un total de 200.000 euros procedents de dues persones jurídiques el 2009 i el 2010, i 70.000 euros més el 2011. Per la seva banda, Coalició Canària va obtenir 30.000 euros en donacions irregulars el 2011, mentre que el PP va rebre per aquesta via imports de 1.500 euros el 2010 i de 15.000 euros el 2011.

Esquerra Unida va cobrar donacions anònimes

A més d'aquestes donacions d'empreses o persones jurídiques amb contractes amb l'administració, el Tribunal de Comptes ha detectat també donacions no identificades, cosa que incompleix també l'article 5 de la llei de finançament de partits, que prohibeix les donacions anònimes.

Així, Esquerra Unida d'Andalusia va rebre 107.623 euros el 2009, 136.417 el 2010 i 93.817 el 2011, any en què el Partit Aragonès va rebre una altra donació anònima de 82.480 euros.

Altres irregularitats en les fundacions

També destaca el Tribunal de Comptes el fet que algunes de les donacions no s'ingressessin en el compte bancari destinat per a tal fi, cosa que incompleix així mateix la normativa. Les quantitats més importants en aquest apartat corresponen al PSC, el PSOE i Esquerra Unida.

Les donacions privades no finalistes rebudes pel conjunt de formacions polítiques van suposar un total de 6,2 milions d'euros el 2009, 7 milions d'euros el 2010 i 8,7 milions d'euros el 2011, la majoria d'elles procedents de persones físiques.

Pel que fa als recursos privats dels partits comptabilitzats pel Tribunal de Comptes, la quantia més important correspon a quotes i aportacions d'afiliats i simpatitzants, que van arribar als 41,6 milions d'euros el 2009, 40,7 milions el 2010 i 43,2 milions el 2011.