Els sobresous en negre de la cúpula del PP: qui va cobrar què

Arenas i Álvarez-Cascos, els que més cobraven. A més de pagaments per valor de 25.000 euros anuals, Mariano Rajoy hauria rebut més de 20.000 euros per a vestits i corbates

La comptabilitat secreta del PP a què ha tingut accés el diari 'El País', consisteix en un llistat manuscrit, on estan anotades les percepcions que haurien cobrat diferents membres de la cúpula del PP, entre ells l'actual president espanyol, Mariano Rajoy, que hauria rebut 25.000 euros al llarg d'onze anys. Aquests són alguns dels pagaments reflectits en els polèmics quaderns, que informen de qui va cobrar què:

Pagaments regulars

Mariano Rajoy (citat com a 'Mariano', 'M.R.', 'Mariano Rajoy' i 'M. Raj'): 6.300 euros trimestrals o semestrals, entre 1997 i 2008

María Dolores de Cospedal: 7.500 euros trimestrals, durant dos trimestres del 2008

Rodrigo Rato: 6.850 euros trimestrals

Javier Arenas: 9.900 euros trimestrals

Jaime Mayor Oreja: 6.300 euros trimestrals

Ángel Acebes: 6.300 euros trimestrals

Francisco Álvarez Cascos (citat com a 'Paco', 'PAC' i 'Cascos'): 9.900 euros trimestrals


Pagaments esporàdics

Mariano Rajoy: 667 euros per a corbates, 9.100 per a vestits ('Trajes Mariano'), 11.020 per a vestits ('Trajes M.R.')

Federico Trillo: diversos pagaments d'entre 3.000 i 36.000 euros; pagament únic de 69.000 en concepte d'assessoria jurídica a imputats del cas Gürtel

Federico Jiménez-Losantos: 36,100 euros

Pedro Arriola: diversos pagaments d'entre 100.000 i 161.000 euros

Pilar del Castillo: 9.000 euros