Llengua

Asseguren que la Constitució no ho impedeix

CiU, ERC i ICV s'alien per demanar que es pugui parlar català al Congrés

Reclamen la "plena normalització" de les llengües cooficials a l'Estat. Per això proposen que es reformi el reglament de la cambra baixa

CiU, ERC i ICV, juntament amb el PNB, IU, el BNG i NaBai, han presentat una proposició de reforma del reglament del Congrés dels Diputats sobre l'ús de llengües oficials a algun territori de l'Estat. El document proposa afegir un nou punt a l'article 6 del regalment del Congrés del febrer del 1982, que permeti als diputats utilitzar qualsevol llengua cooficial en la presentació i publicació d'escrits, incloent-hi qualsevol iniciativa parlamentària, així com en les intervencions dels diputats al ple del Congrés, a la diputació permanent i a les comissions. Al seu torn, el text demana afegir una disposició addicional perquè els ciutadans puguin dirigir-se al Congrés en qualsevol llengua cooficial.

Josep Antoni Duran i Lleida, portaveu de CiU al Congrés; Josu Iñaki Erkoreka, portaveu d'EAJ-PNV; Joan Ridao, portaveu d'ERC; Francisco Xesús Jorquera, portaveu del BNG; Uxue Barkos, diputada per Navarra (NaBai), i Gaspar Llamazares, portaveu d'Izquierda Unida (IU), han signat una proposició de reforma del reglament del Congrés dels Diputats sobre l'ús de llengües que tinguin caràcter d'oficials en alguna comunitat autònoma de l'Estat espanyol.

El text parteix del fet que l'article 3 de la Constitució espanyola "no determina l'abast i els efectes de l'oficialitat" de les llengües de l'Estat que no són l'espanyol. Aquest fet provoca que "quedin obertes al debat qüestions importants com l'extensió del deure de coneixement de les llengües o el seu ús en les diferents institucions de l'Estat". A això s'afegeix el fet que l'article 3.3 proclama la voluntat de protegir "el castellà i les altres llengües espanyoles", que han de ser objecte d'"especial respecte i protecció".

D'aquesta manera, defensa el document, la carta magna espanyola no impedeix que es puguin regular els usos de les diferents llengües de l'Estat a les institucions centrals de l'Estat com ara el Congrés dels Diputats. En resum, sentencia la proposició, "ni la Constitució ni la jurisprudència constitucional que la interpreta [...] impedeixen la presentació de documents o sol·licituds en llengua diferent a l'oficial al conjunt de l'Estat davant d'organismes estatals ubicats fora de la comunitat autònoma on la llengua és oficial". Els diputats justifiquen així la seva petició de poder parlar en català, basc i gallec al Congrés, alhora que denuncien algunes iniciatives en aquest sentit que han quedat paralitzades, fet que ha posat de manifest la necessitat de reformar el reglament del Congrés.

Durant l'actual legislatura, s'han presentat onze iniciatives de reforma parcial del reglament i només tres han estat debatudes i aprovades, assenyala el text, fet que ha empès els diputats a accelerar el procés "per avançar cap a la plena normalització dels usos orals i escrits de les diferents llengües cooficials de l'Estat espanyol com a reflex de la maduresa democràtica de les nostres institucions". Aquest aspecte "no pot quedar paralitzat a l'espera d'una reforma global del reglament", motiu pel qual han presentat la proposició de reforma de l'article 6, que demana que els diputats tinguin dret a utilitzar qualsevol llengua cooficial en la presentació d'escrits i en les intervencions al Congrés.

Més continguts de