El document de treball per a la cimera contra la crisi: 12 fulls amb propostes genèriques i poques concrecions

El Govern fa arribar als grups el document, que s'articula al voltant de tres eixos: finances públiques, recuperació econòmica i atur, i polítiques socials

El Govern ha fet arribar aquest dimecres als grups parlamentaris un primer document de treball per a la cimera contra la crisi que se celebrarà dissabte 16 de març, en què enumera mesures per a la recuperació econòmica, la creació de llocs de treball i la sostenibilitat de les polítiques socials. Sota el títol "Cimera econòmica i social", aquest esborrany de 12 fulles inclou propostes de caràcter genèric sense grans concrecions per a la cita de dissabte que ve, que alguns partits veuen "poc útil" quan encara no s'han aprovat els pressupostos del 2013. Aquest dimecres el president Mas ha assegurat, al Parlament, que podria arribar a suspendre la cimera " si no ha d'anar bé". El líder dels socialistes catalans, Pere Navarro, li ha respost demanant-li que faci un "últim esforç perquè la cimera tingui èxit".

El document se centra en tres eixos bàsics: un relacionat amb el context econòmic, pressupostari i de tresoreria de la Generalitat; un segon que inclou un paquet de mesures per a la recuperació econòmica i la creació de llocs de treball; i, finalment, un altre amb propostes per mantenir les polítiques socials.

En el primer apartat, el Govern recull la necessitat d'"exigir" al govern espanyol la flexibilització de l'objectiu de dèficit i reclamar la disposició addicional tercera. També es reclama a l'executiu de Mariano Rajoy que en el pròxim Consell Europeu defensi una reorientació de la política europea cap a un model que, a més de controlar les finances públiques, estimuli al mateix temps el creixement econòmic. El Govern sosté que les retallades en els serveis públics i les noves figures tributàries orientades a incrementar ingressos han de ser de caràcter transitori i s'aniran reduint o suprimint conforme millori la situació econòmica.

El document vol acordar amb els agents econòmics i socials els processos per revertir els ajustos econòmics temporals, donant prioritat a la recuperació de les prestacions i dels serveis públics més fonamentals.

Quant a les mesures per a la recuperació econòmica i la creació de llocs de treball, el document demana una economia que aposti per la cohesió social i territorial, basada en l'especialització en sectors amb gran potencial. També proposa un Acord Estratègic que inclou gairebé una desena de mesures com el suport als emprenedors, polítiques actives d'ocupació per a joves, majors de 55 anys i per a aturats de llarga durada, impuls a la innovació o la racionalització i simplificació de l'administració. En aquest context, el Govern es compromet en aquest esborrany de treball a impulsar la llei de suport al treball autònom i als emprenedors i la llei òmnibus d'agilitació i simplificació de tràmits locals.

Benestar sostenible

El document inclou també un pacte social per a la sostenibilitat de les polítiques de benestar, la lluita contra la pobresa i el risc d'exclusió social i impulsar noves lleis de caràcter social, com una llei marc de protecció social de Catalunya, una nova normativa de la Renda Mínima d'Inserció o la llei catalana de promoció de l'autonomia personal.

També es proposa signar un pacte contra la pobresa per garantir l'actual sistema de prestacions i ajudes per a aquelles persones i famílies en situació de vulnerabilitat i mesures per millorar l'accés i el manteniment de l'habitatge a les persones que es troben en situació d'exclusió social.