Les entitats accediran al 30% de la propaganda electoral

El 70% restant es distribuirà entre els grups parlamentaris en funció del nombre d'escons

Partits i entitats podran fer campanya pel sí i pel no. La llei del referèndum d’autodeterminació, que avui es presentarà al Parlament, preveu que un 70% dels espais públics destinats a la campanya es reparteixin entre els grups parlamentaris en funció del nombre d’escons que ocupin a la cambra catalana. El 30% restant es repartirà entre les organitzacions interessades si presenten un mínim de signatures, que la llei no especifica. El mateix percentatge es farà servir per distribuir els espais informatius gratuïts als mitjans de comunicació públics.

La llei de referèndum preveu que el Parlament proclami la independència d'immediat si guanya el sí l'1-O

El decret de convocatòria del referèndum serà el que fixarà l’inici i la durada de la campanya electoral, tot i que és probable que aquest detall el resolgui el Govern avui mateix, quan expliqui l’1-O en un acte organitzat al Teatre Nacional de Catalunya. Un cop comenci la campanya serà la Sindicatura Electoral la màxima responsable del procés, que conclourà amb la proclamació dels resultats del referèndum.

La Sindicatura serà precisament l’encarregada d’avaluar que els mitjans de comunicació públics i privats compleixen amb els principis de “pluralisme polític i social, d’igualtat d’oportunitats i proporcionalitat i neutralitat informativa”, quan informin de la campanya del referèndum. En el cas dels mitjans públics no estaran autoritzats a prendre partit per una posició en concret i s’hauran de limitar a informar de forma neutral tant de la campanya del sí com de la del no. Els mitjans privats sí que podran prendre partit sempre que es tracti “de manera equitativa i raonable” l’opció contrària. Si no ho fan, els uns i els altres podrien ser sancionats.