ONZE DE SETEMBRE

Els fulls de ruta de l’Assemblea

L’abril del 2011 l’ANC va fer la seva declaració fundacional, un primer full de ruta per assolir la independència. Des d’aleshores n’han arribat nou més, en un procés que sempre ha volgut accelerar