MUNICIPAL

Els nous funcionaris locals: flexibles i que es puguin acomiadar

La reforma dels ajuntaments també pot afectar els empleats públics

La proposta de reforma del món local que van consensuar el Govern, les diputacions i les entitats municipalistes, i que l’ARA va avançar divendres, també inclou un apartat en què es proposa com modernitzar la figura del funcionari local. Parla d’un tipus d’empleat més flexible, tant a l’hora de contractar-lo com a l’hora de poder-se adaptar a diferents feines o a moure’s entre diferents administracions. Però també més fàcil d’acomiadar: el document preveu que a un funcionari local se’l pugui fer fora en cas de baix rendiment o errors greus, tot i que estableix mecanismes per evitar arbitrarietats. En la proposta, que ara es debat al territori, s’inclou una avaluació periòdica per definir si el funcionari és la persona ideal per a la feina.

“La gestió dels recursos humans del món local ha de poder evitar la rigidesa i les pautes uniformadores del marc legal vigent”, diu el document per justificar els canvis, i afegeix: “Els ajuntaments disposen de lògiques molt diferents i canviants que cal gestionar sense cotilles”.

Des de Comissions Obreres (CCOO) són molt crítics amb aquestes consideracions. “Aquest discurs no és nou; volen deixar de tenir l’obligatorietat de convocar places públiques per concurs i establir polítiques de contractació lliures”, assegura Salva Lara, secretari d’acció sindical de l’administració local a Catalunya de CCOO, que agrega: “Això no és modernitzar el funcionariat, això és clientelisme i trencar amb el sistema garantista; un ajuntament no és una empresa privada”.

La consellera de Governació, Meritxell Borràs, defensa en declaracions a l’ARA que aquesta no és la intenció: “No es tracta d’aplicar mètodes d’empresa privada, però sí d’obrir més el marge d’actuació, sempre dins el marc legal”. La consellera, però, fa una reflexió més general sobre la proposta de canviar la figura del funcionari municipal, i assegura que “si en el marc de la reforma ens replantegem el polític local [mandats més llargs però limitats, i sense poder acumular càrrecs] també hem de poder replantejar-nos el funcionari, no hi ha ningú intocable”.

Incentius al sou

Altres novetats que inclou la proposta del Govern i el món local és que els treballadors municipals puguin tenir incentius econòmics per la feina ben feta, i que els seus sous s’equiparin als equivalents al mercat local de treball “per garantir una ocupació pública de qualitat i suficientment retribuïda”, segons diu el document.

Salva Lara, de CCOO, considera que moltes d’aquestes mesures ja existeixen: “No cal inventar res, cal aplicar el que ja hi ha”. Lara explica que alguns convenis col·lectius d’ajuntaments ja tenen un complement de productivitat, però que “ha de ser al màxim d’objectiu i transparent possible”.

Malgrat això, que depèn de les negociacions de cada comitè d’empresa local amb el seu consistori, el representant del sindicat creu que “el millor incentiu és deixar de retallar, pagar totes les pagues extres als funcionaris i contractar el personal suficient per fer la feina que s’ha de fer”. Respecte a l’avaluació dels funcionaris, explica que ja es preveu a l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (EBEP), però que Catalunya no ho ha desenvolupat.

Proposta de millora dels funcionaris locals

Incentius

Es proposa premiar o donar incentius econòmics per generar motivació per fer la feina ben feta.

Acomiadaments

Directius, caps d’àrea i funcionaris han de poder ser acomiadats per baix rendiment i errors greus, però impedint l’arbitrarietat.

Mobilitat

S’ha de permetre que els funcionaris locals puguin optar a places d’altres administracions catalanes.

Sous

S’han d’aproximar els sous dels funcionaris als dels seus equivalents al mercat local de treball per garantir ocupació pública de qualitat.