Publicitat
Publicitat

POLÍTICA

Fills, pares i cònjuges no pagaran per heretar

La reforma de l'impost de successions té efectes retroactius des de l'1 de gener

El Govern ha aconseguit aprovar una de les promeses més complicades: la reforma de l'impost de successions. Segons la reforma, els parents de primer i segon grau –fills, pares i cònjuges– no hauran de pagar l'impost. De fet, el Govern el que fa és reduir-lo al mínim (un 99%) perquè la supressió total de l'impost és competència estatal.

La resta de grups familiars –germans, oncles i nebots– hauran de seguir abonant l'impost en el moment d'heretar qualsevol propietat. La reforma avança la tercera fase de la modificació del 2009 feta per l'anterior govern tripartit, i té efectes retroactius a l'1 de gener d'aquest any.

A canvi del seu vot, el PP ha exigit al Govern que presenti un projecte de llei abans del 31 de desembre del 2012 per estendre la bonificació del 99% a les herències rebudes per la mort de germans, oncles, cosins i familiars llunyans.

Segons les previsions fetes amb l'horitzó del 2012, la reforma farà que la Generalitat passi d'ingressar 258,6 milions d'euros –els previstos després de la reforma del 2009, que ja eximia el 95% dels contribuents de pagar el tribut– a rebre'n 156,2. És a dir, 102,4 milions menys. Sense les dues modificacions, la caixa de la Generalitat rebria prop de 800 milions d'euros cada any.

El Govern justifica que germans, oncles i nebots no es vegin afectats per la reforma basant-se en el fet que la normativa vigent fa que aquests grups "tinguin un tracte més favorable a Catalunya" que no pas al País Valencià i a Madrid, territoris on l'impost de successions ja està reduït a la mínima expressió.

Més continguts de