Publicitat
Publicitat

La liberalització horària i les retallades als funcionaris trepitgen competències

El Consell de Garanties Estatutàries (CGE) ha considerat inconstitucionals i antiestatutàries diverses de les mesures que el govern espanyol va aprovar el 13 de juliol en l'últim paquet d'iniciatives per reduir el dèficit. En un dictamen sol·licitat pel Govern i pel PSC -el pas previ per presentar un recurs d'inconstitucionalitat-, el CGE afirma que el reial decret llei de l'Estat envaeix competències, entre d'altres, a l'hora de concretar les retallades laborals als empleats públics.

El dictamen apunta que el govern estatal "regula en termes precisos i ben delimitats" la manera d'aplicar la tisorada salarial, concretant massa en aquest sentit i en d'altres, com obligar a fer aportacions a plans de pensions o assegurances per compensar la retallada, reduir dies per assumptes particulars i de vacances, limitar els complements a les prestacions o establir les incompatibilitats perquè els alts càrrecs cobrin indemnitzacions. També seria inconstitucional fixar que la sortida a l'estranger interromp la inscripció com a demandant d'ocupació.

La vulneració del marc competencial no acabaria aquí i el CGE assegura que l'Estat no el va respectar en limitar el marge de la Generalitat per establir els festius que es pugui obrir. Trepitjarien també l'àmbit reservat al Govern alguns articles que modifiquen la normativa sobre comerç detallista i liberalització del període de rebaixes.

Així mateix, el govern espanyol s'hauria excedit en legislar en matèria de dependència, ja que el CGE dicta que no pot determinar el nivell de protecció precís ni la quantia de les prestacions, sinó tan sols definir el catàleg de serveis a oferir. L'Estat tampoc podria fixar un calendari concret per accedir a l'ajuda a les persones ja valorades en grau 1 i 2 de dependència moderada.

La veu del poble

Més continguts de

La veu del poble
PUBLICITAT

Totes les dades, notícies i anàlisis per entendre la convocatòria electoral

Vés-hi
PUBLICITAT
PUBLICITAT