Mapa interactiu: les municipals a Barcelona, carrer a carrer

Comprova què han votat els barcelonins en cadascuna de les 1.068 seccions censals en què es divideix la ciutat