POLÍTICA

El Govern aprova la reducció del 3% del sou dels treballadors públics

L'acord preveu que es pugui modificar la retallada en funció de la situació presupostària

El Govern ha concretat aquest dimarts la reducció temporal de retribucions del personal del sector públic equivalent al 3% de les retribucions íntegres anuals en la nòmina del juny. La mesura afectarà el personal funcionari, estatutari, eventual i laboral; pel que fa als alts càrrecs i personal directiu, es reduirà l'import equivalent a una paga extraordinària, repartit entre els mesos de juny i desembre.

Així mateix, l'acord també preveu la possibilitat d'adequar aquesta minoració en cas que ho requereixi de manera inexcusable la situació pressupostària de l'exercici 2012 o bé si la legislació bàsica estatal incideix novament en les retribucions del personal.