Publicitat
Publicitat

LEGISLACIÓ LABORAL

La UE reconeix el dret a recuperar les vacances no gaudides per culpa d'una malaltia

El Tribunal de Justícia europeu demana a l'estat espanyol que modifiqui la normativa laboral per adaptar-la a la directiva europea i incorpori aquest dret

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha emès una sentència en què reconeix que el dret als 30 dies de vacances anuals retribuïdes és un principi de dret social "d'especial importància" i, segons el dret comunitari, una baixa per malaltia no ha d'impedir el seu gaudi. Així, el tribunal insta l'estat espanyol a modificar la seva legislació per tal de reconèixer el dret a realitzar vacances fora del període pactat entre empleat i empresa si durant aquest temps ha tingut lloc alguna malaltia que ha evitat que el període de repòs assolís les quatre setmanes fixades. Ara per ara això només és possible en casos d'embaràs, part o lactància natural.

El tribunal europeu no permet excepcions a les vacances i fins i tot reconeix el dret a gaudir fora de l'any natural els dies de baixa que s'han superposat amb el teòric període de vacances. De la mateixa manera, si abans el treballador fos acomiadat, aquest tindria dret a cobrar aquests dies de vacances no gaudides. Uns drets als quals s'oposa la legislació espanyola i, per això, el tribunal demana que l'adapti a les directives comunitàries, atès que són els estats membres els que han d'establir els mecanismes interns per garantir-ne el compliment.

RE

Més continguts de