CARTES CREUADES

Amb veu pròpia a la UE i al món

Miquel Puig: "Els arguments que repeteixen els unionistes sobre les dificultats per assolir una integració 'de iure', tot i que no són concloents, em semblen de poca transcendència". Xavier Fina: "El que realment és important en el curt i mitjà termini són les relacions exteriors durant el procés i el paper de la comunitat internacional en l’hipotètic reconeixement del nou estat"