AUTORITAT PORTUÀRIA

L'Ajuntament d'Alcúdia impugna els plans de l'Estat al polígon naval del port

Presenta un contenciós administratiu contra el concurs que autoritza una marina seca a primera línia de mar

L'Ajuntament d'Alcúdia ha interposat un recurs contenciós administratiu contra el concurs públic a què Ports de Balears ha sotmès l'antic polígon naval del port i la seva dàrsena. Aquesta concessió, que hi permetria la instal·lació d'amarraments i una marina seca amb una capacitat per a més de 70 embarcacions, entre d'altres, incompliria un conveni signat pel Consistori i l'Autoritat Portuària l'any 2004, segons el qual l'Ajuntament podia ocupar aquest espai durant vint anys –a comptar a partir del trasllat de les drassanes Bennàssar–, a més d'altres concessions.

L'acord, encara vigent, també estipula que l'Autoritat Portuària invertirà per embellir el vial que va des del passeig marítim fins a l'estació marítima. De fet, la voluntat del Consistori era de millorar aquesta zona allargant el passeig marítim fins al port comercial.

La batlessa del municipi, Coloma Terrassa, ha informat d'aquesta impugnació durant el ple d'aquest dimecres arran d'una pregunta del PSOE. No ha estat possible ampliar la informació amb ella. Es dóna la circumstància que Terrassa és la representant del Consell d'Administració de l'Autoritat Portuària i en un principi estava d'acord amb aquesta operació.

L'oposició, en contra

Les bases del concurs es varen publicar fa dos mesos sense avís previ a l'Ajuntament, segons ha informat el portaveu del PSOE, Pere Malondra, que va denunciar els fets. "Si el projecte es du endavant, aquesta zona quedarà condemnada", ha dit. També s'hi va posicionar en contra El Pi, que en anterioritat ja va manifestar que aquesta intervenció no es pot justificar pel seu impacte tant visual com ambiental.

El projecte

El concurs preveu la concessió administrativa de devers 12.000 metres de superfície terrestre i 30.000 de superfície de mar, situats entre l'estació marítima i el port de pescadors, amb entrega dels edificis i vials que hi ha en aquest espai. El concessionari hi podrà explotar amarraments i custodiar la marina seca, entre altres serveis que també podrà proposar. També haurà d'oferir una escola de vela, amb una superfície mínima de 140 metres quadrats construïts, que es podrà subcontractar.

La taxa anual a pagar per part del concessionari s'estableix en més de 540.000 euros (IVA inclòs), en cas que no hi hagi noves edificacions. La concessió s'ofereix per un màxim de 22 anys.

L'Autoritat Portuària és un organisme públic estatal que depèn del Ministeri de Foment. A les Illes Balears, gestiona els ports d'Alcúdia, Eivissa, Maó, Palma i la Savina, considerats d'interès general.