DIETARI VV

21 d'abril: "Existeix la Catalunya rural?..."


Existeix la Catalunya rural? Llegeixo a 'El País' un article interessant sobre la força de la socialdemocràcia a la Catalunya urbana i les dificultats per entrar a la rural. Suposo que parla del PSC. Em falla la major. No crec que ni en política ni en cultura ni en costums, Catalunya s'expliqui avui en la polarització entre el món rural i l'urbà. El mite de la Catalunya rural ha estat superat per les comunicacions i la tecnologia. Fa uns anys, les audiències de televisió distingien tres franges de poblacions: menys de 50.000 habitants, més de 500.000 i els del mig. Barcelona, cinturó metropolità i la resta. Doncs la gran ciutat i els pobles tenien el mateix comportament. Diferent del del cinturó. No hi ha una Catalunya rural. Hi ha un cinturó metropolità. El problema del PSC no és la dificultat de la socialdemocràcia al món rural, sinó la progressiva especialització en el metropolità.