DIETARI VV

2 d'abril: "El debat sobre BCN World pot ser en part religiós..."


El debat sobre BCN World pot ser en part religiós –si el joc és pecat, encara que no sigui delicte, i per tant ha de ser tractat amb recel– i en part polític. Quan és polític, no s'inscriu tant en l'eix dreta-esquerra com en l'eix govern-oposició. Hi estan a favor els qui governen a Catalunya o a Tarragona i en contra els qui estan a l'oposició. Si els que estan a l'oposició governessin, hi estarien a favor? Crec que sí. Però potser no: existeix la cultura de govern i la cultura d'oposició, totes dues necessàries. La cultura de govern contempla el mal menor i es pregunta si és millor que es faci o que no es faci. La cultura d'oposició pot plantejar esmenes a la totalitat i preguntar en nom del bé absolut: és el millor que podem fer? I tal com hi ha partits amb cultura de govern encara que estiguin a l'oposició pot haver-hi partits amb cultura d'oposició encara que estiguin al govern.