BARÇA

Polèmica amb el síndic del soci del Barça

Manifest Blaugrana denuncia que Trayter segueix les instruccions dels executius del club i l'entitat ho nega

La plataforma Manifest Blaugrana denuncia que el síndic del soci del Barça, Joan Manuel Trayter, segueix les directrius de la junta directiva i no és un òrgan independent, tal com fixen els estatuts. L'acusació es fonamenta en un correu electrònic de Trayter, que respon a una petició de Manifest Blaugrana sobre el repartiment d'entrades per a la final de la Copa, i en què també es poden contemplar les observacions del director de l'àrea social, Pere Jansà, que contesta a les peticions que fa el síndic sobre la consulta. Les apreciacions de Jansà apareixen a la part final del correu, i s'inclouen en la resposta a la plataforma per error.

"He estat parlant amb el Jordi Cardoner d'aquesta qüestió i, a l'expectativa del que pugui fer el Marc Duch, la decisió és la de mantenir-nos en la mateixa postura i sense variar res en la nostra política de repartiment d'entrades", respon Jansà a Trayter. Per a Manifest Blaugrana, aquestes observacions són una clara mostra que el síndic no actua de manera independent i consensua la seva resposta amb les altes instàncies del club. Trayter i el Barça, en canvi, neguen aquesta acusació i manifesten que el síndic ha actuat amb independència, com sempre ha passat en la història d'aquesta figura que defensa els drets del soci, i que l'únic que va fer Trayter és consultar el club per donar contestació a la petició de Manifest Blaugrana.

El síndic, en la resposta a la plataforma que encapçala Marc Duch, defensa que el repartiment d'entrades que ha fet el club per a la final de Copa contra l'Athletic és correcte. Manifest Blaugrana va denunciar que el 85% de les entrades, d'acord amb els estatuts, han d'anar als socis i un 15% als compromisos que té l'entitat. El Barça, però, divideix les 37.741 entrades que tindrà per a la final de la següent manera: 5.662 per a compromisos (15% del total), i la resta (85%) la divideix en dos paquets d'entrades, 6.415 per a penyes i 25.664 per a socis, que se sortejaran entre totes les sol·licituds.

L'argumentació de Trayter sobre per què els penyistes s'inclouen dins del 85% que hauria d'anar destinat a socis es fonamenta en dos punts. En primer lloc, perquè entre els 152.004 penyistes actuals, un 10%, 16.121, són socis, i el moviment penyístic mereix una consideració especial. "Respecte a l'altre 85% de localitats assignades al Club, s'ha de sortejar entre els socis, i el Club pot aplicar criteris de ponderació de caràcter objectiu. Entre aquests criteris s'ha entès sempre com un costum la reserva d'un percentatge d'entrades per a penyes, les quals tenen, com hem dit, la consideració de "moviment social", i que són lliurades a socis del Club", explica Trayter en la resposta. El síndic afegeix que així s'ha fet a les finals de París 2006, de Roma 2009 i de Wembley 2011.

Aquest punt és un dels que detalla Jansà a Trayter en la seva comunicació. "Evidentment la literalitat de la norma estatutària facilita el discurs del Manifest Blaugrana, però també és cert que la previsió estatutària té com a finalitat la limitació de la lliure disposició d'entrades per a compromisos comercials, institucionals, esportius i de club", diu Jansà, que afegeix: "En aquest sentit, els antecedents, amb una norma estatutària també limitadora (vegeu els anteriors estatuts), el reconeixement de les penyes i penyistes com a moviment social, la presència d'un percentatge dels socis en el moviment penyístic, la tradició i el compromís de les penyes d'acompanyar i animar l'equip a molts desplaçaments, i la facultat de la junta directiva d'interpretar els estatuts de conformitat amb l'esperit de la norma han de ser arguments que poden afavorir el criteri aplicat en el repartiment d'entrades a favor de les penyes". Unes idees que, amb altres paraules, Trayter trasllada a Manifest Blaugrana.

En aquesta polèmica, qui s'ha posicionat és el directiu Toni Freixa, que a través de les xarxes socials s'ha posat del costat de Manifest Blaugrana i ha denunciat que mai s'ha tractat el tema en junta directiva.

D'acord amb els estatuts, el síndic "és un òrgan unipersonal i independent de la junta directiva, que té per missió l'assistència, l'assessorament i la defensa dels drets dels socis en la seva relació amb el club, així com l'elaboració i actualització del cens d'electors del club". L'article 57 detalla que el síndic pot "demanar dels òrgans de govern i administració del club, i aquests tenen l'obligació de facilitar-l'hi, la col·laboració i l'assistència que calgui". Les dues parts precisament no es posen d'acord en aquest últim punt, sobre si Jansà simplement va assistir Trayter tal com defensa el Club o si va definir les directrius del que el síndic havia de dir, tal com acusa Manifest Blaugrana.

Més continguts de