Publicitat
Publicitat

Apropar els autors medievals

"La intenció per la qual posam per escrit aquesta amància en llengua vulgar és que els homes que no saben llatí puguin obtenir art i doctrina per ser capaços d'inclinar la seva voluntat a estimar amb bon amor, i també per poder adquirir ciència per tal de conèixer la veritat". En aquest fragment de l' Art amativa de Ramon Llull recollida en aquest llibre hi podem trobar, salvant les pertinents distàncies, l'objectiu que inspira l'autor d'aquesta antologia. Ben cert que el salt del llatí a la llengua vulgar és més gran que el del català medieval al modern, però si els llecs del segle XIII no tenien accés als textos en llatí, podem dir el mateix dels potencials lectors d'avui, pobrament alfabetitzats, que davant la conjuntura de fixar els ulls en un text en català medieval (mal que sigui anotat), els giraran segurament cap a la pantalla que tinguin més a l'abast.

Donar-los-hi mastegat és un primer pas per aconseguir que "adquireixin ciència per tal de conèixer la veritat". Al capdavall, aquesta és una de les lloables tasques reservades als filòlegs: acostar els clàssics al públic contemporani. I si qui ho fa és poeta, investigador, traductor i pedagog, tot això que tenim de guanyat.

Com bé explica en el preàmbul Gabriel de la S.T. Sampol, aquesta obra cobreix un buit en la bibliografia existent pel que fa a versions de literatura medieval en català modern. Hi ha excel·lents monografies, però no hi havia cap antologia. Aquest volum és el primer dedicat a la literatura sapiencial (o religiosa i moralitzant, si ho preferiu) i historiogràfica. El segon, que havia d'estar dedicat a la poesia lírica, no es farà perquè l'autor considera que la seva intenció i funció ja la compleix amb escreix la magnífica versió poètica de Dolors Miquel, Cap home és visible. Recull de poesia catalana medieval .

Queda pendent la poesia i la prosa narrativa del segle XV. Una molt bona tria de textos de l'Edat Mitjana en català modern en varietat balear, posada a l'abast, no només dels estudiants, sinó també del lector mitjà.

Més continguts de